✅Особливості сприйняття у підлітків

Сприйняття – це складний психічний процес, що полягає в цілісному відображенні в свідомості предметів і явищ, що впливають в даний момент на органи чуття/

Особливості розвитку пам’яті в підлітковому віці

Сприйняття підлітка більш змістовно, послідовно і планомірно, ніж сприйняття дитини. Підлітки здатні до тонкого аналізу сприйманих об’єктів, при цьому сприйняття характеризується все більшою довільністю і може бути навмисним.

У підлітковому віці відбувається активний розвиток логічної пам’яті. Вона швидко досягає такого рівня, що діти починають переходити до переважного використання даного виду пам’яті, включаючи довільну і опосередковану пам’ять.

Поряд з цим, на тлі домінуючої позиції логічної пам’яті у підлітків відзначається уповільнення розвитку механічної пам’яті. Як правило, це призводить до прояву деяких негативних явищ.

Унаслідок введення в школі багатьох нових навчальних предметів у підлітків істотно збільшується кількість інформації. Її необхідно запам’ятовувати механічно. Проте, у зв’язку з цими тенденціями розвитку у багатьох підлітків можуть виникати проблеми із запам’ятовуванням. Вони починають скаржитися на погану пам’ять.

Скарги на пам’ять у підлітків можуть зустрічатися навіть частіше, ніж у дітей в молодшому шкільному віці. Очевидно, що ця проблема стає однією з причин, які зумовили інтерес підлітка до способів поліпшення запам’ятовування.

Дослідження особливостей мнемічних процесів в підлітковому віці показують, що в цей період мислення здатне зумовлювати аспекти роботи пам’яті, а не навпаки, як це було у молодшого школяра.

В цей час процес відтворення інформації значно обумовлений особливостями розумових процесів. Це відбувається за аналогією з процесом запам’ятовування.

Останній зведений у підлітка до установки логічних відносин всередині інформації, що запам’ятовується. З цієї причини відтворення матеріалу полягає в його відновленні за даними відносинам.

Розвиток психічних пізнавальних процесів в підлітковому віці

У підлітковому періоді розвиток психічних пізнавальних процесів протікає нерівномірно. На першій стадії вікового становлення в першу чергу розвиваються процеси, які забезпечують контакт людини із зовнішнім середовищем за допомогою наочних образів. До складу таких процесів необхідно включити відчуття і сприйняття.

У підлітковому віці відчуття людини вже відрізняються достатнім розвитком, тому характеристики відчуттів в цей час навряд чи можна розглядати з позиції найбільш яскравих відмінних рис розвитку психічних пізнавальних процесів. Цей висновок повною мірою дослідники віднесли і до категорії сприйняття.

Як правило, сприйняття розглядається в якості своєрідної перцептивної діяльності. Отже, коли діти виділяють предмети з навколишнього світу, це стає своєрідним індикатором, які свідчить про перехід їх психічного розвитку на більш високий щабель.

Діти, які досягають підліткового віку, мають вже досить розвиненим сприйняттям. Вони вже практично в змозі якісно виконувати будь-які тести (завдання), які призначені для оцінки розвитку сприйняття, як і дорослі люди.

Аспекти сприйняття підлітків не можуть бути показовими в процесі аналізу розвитку психічних пізнавальних процесів. Найбільш яскрава відмінна риса психічних пізнавальних процесів для цієї стадії представлена тенденцією розвитку наступних функцій:

  • Мислення;
  • Мова;
  • Уява;
  • Пам’ять.

Ці процеси, на думку багатьох вчених, складають сутність когнітивної сфери психіки людини.

Підлітковий період умовно ділиться на два етапи. Перший з них являє собою власне підлітковий вік (з 11 до 15 років), а другий – Юність (з 16 до 19 років). Цей поділ в значній мірі можна пояснити особливостями когнітивного і фізичного розвитку.

Розвиток пізнавальних процесів, включаючи сприйняття, в підлітковому і юнацькому віці володіє двома особливостями (кількісними і якісними). Кількісні зміни здатні проявлятися в тому, що підлітки вирішують інтелектуальні завдання значно легше, швидше і ефективніше, ніж діти в молодшому шкільному віці.

Якісні зміни в першу чергу відображають відповідні зрушення в структурі розумових процесів. Тут важливим стає не те, які завдання повинен вирішувати людина, а яким чином він буде це здійснювати. З цієї причини найбільш істотні зміни спостерігаються в структурі психічних пізнавальних процесів у тих дітей, які досягли підліткового віку. Особливо це видно на прикладі інтелектуальної сфери.

Розвиток сприйняття і пам’яті в підлітковому віці

Підлітки набувають дорослу логіку мислення, при цьому у них починає відзначатися подальший розвиток таких пізнавальних процесів, як сприйняття і пам’ять. Розвиток сприйняття підлітка в значній мірі залежить від процесу навчання. На це впливає тенденція ускладнення навчальних програм у міру дорослішання школяра.

Наприклад, на уроках геометрії, креслення в учня відбувається поступове формування і розвиток здатності сприймати непрямі ознаки предметів. Він отримує можливість подумки трансформувати їх до рівня, який дозволяє адекватно ідентифікувати сприймаються об’єкти.

Таким чином, у підлітка формується вміння бачити перетину об’ємних фігур, читати креслення і т.д. Пам’ять починає займати окреме місце серед психічних пізнавальних процесів, включаючи сприйняття. Багатьма вченими пам’ять характеризується як “наскрізний” процес, який забезпечує спадкоємність психічних процесів і об’єднує їх в одне ціле. Критеріями класифікації видів пам’яті стають такі ознаки:

  • Характер психічної активності;
  • Цілі діяльності та їх характер;
  • Тривалість збереження матеріалу.
Посилання на основну публікацію