✅Групове психологічне консультування

Групове консультування – це тип психологічного консультування, в якому фахівець працює не індивідуально з людиною, а з групою клієнтів. Цей вид консультування має ряд переваг, виступаючи як засіб, який допомагає людям змінити свої позиції, переконання і погляди.

Особливості психологічного консультування

Психологічне консультування являє собою сформовану практику, яка дозволяє надавати дієву психологічну допомогу людям. В його основі лежить переконаність в тому, що будь-який фізично і психічно здорова людина здатна справлятися практично з усіма психологічними проблемами, які виникають в його житті.

Проте, клієнти психолога далеко не завжди виразно і точно знають заздалегідь, в чому полягає суть їх проблеми і яким чином її найкраще вирішувати, якщо взяти за основу власні сили і можливості.

У цьому йому повинен допомогти психолог-консультант, який пройшов спеціальну професійну підготовку. В цьому і полягає Базова задача психологічного консультування.

Психологічне консультування необхідно відрізняти від інших видів надання практичної психологічної допомоги.

Йому притаманні такі відмінні риси:

  • Відносно короткий період і епізодичний характер особистих контактів психолога-консультанта і клієнта;
  • Надання порад клієнту, при цьому їх практична реалізація стає справою самого клієнта (збереження активної ролі);
  • Проведення психокорекційної роботи самим клієнтом за відсутності психолога, без прямої (постійної) взаємодії з ним.

На початку роботи психодіагностика зводиться до мінімуму. В основному вона спирається на результати безпосереднього спостереження консультанта за поведінкою звернувся за допомогою людини.

За остаточний результат роботи психолог не несе прямої персональної відповідальності, тобто консультанти не повинні відповідати за те, скористається або не скористається клієнт порадами. Він відповідає тільки за точність і правильність своїх висновків.

Сутність та практичні аспекти групового консультування

У практичній психології прийнято розглядати індивідуальну і групову форми психологічного консультування.

Сімейне консультування являє собою приватну форму групового психологічного консультування. Групове консультування є видом психологічного консультування, при якому фахівець працює не індивідуально, а з групою.

Груповий тип консультування має низку переваг, оскільки є засобом, що допомагає людям поміняти свої позиції, переконання, погляди, як щодо самого себе, так і щодо відносин з іншими людьми. Одна з вигод полягає в тому, що учасники мають можливість досліджувати власний стиль відносин з іншими, набуваючи більш ефективні соціальні навички.

Ще одна перевага групових консультацій полягає в тому, що учасники групи можуть обговорювати власне сприйняття один одного. Завдяки цьому може бути отримана цінна зворотний зв’язок про те, яким чином їх сприймає група.

Консультативні групи найрізноманітнішими способами відтворюють звичний для учасників групи світ. Особливо це стосується випадків, коли учасники відрізняються за віком, інтересами, походженням, соціальним (економічним) статусом і типом проблеми. Як мікрокосму суспільства, група стає певним зразком реальності, оскільки учасники борються один з одним і конфліктують так само, як і за її межами.

Різноманітність складу, яке характерно для більшості груп, допомагає забезпечувати незвично багату зворотний зв’язок для її учасників. Це дозволяє їм побачити себе очима різних людей. Групи пропонують розуміння та підтримку, посилюючи готовність членів займатися дослідженням та вирішенням проблем, з якими вони приходять на консультацію.

Учасники здатні досягати почуття приналежності завдяки згуртованості. Вони вчаться піклуватися про інших або не погоджуватися з ними. У подібній підтримуючій атмосфері вони експериментують з альтернативними формами поведінки. У міру практики в цій поведінці в групі, вони починають отримувати підтримку і допомогу в спробах використовувати те, чого вони навчилися в реальності.

Зрештою, учасники групового консультування повинні самостійно вирішити, які зміни вони хотіли б досягти. У них є можливість порівняти своє сприйняття себе з тим, як їх побачили інші, а потім вирішувати, що робити з даними відомостями. По суті, на консультації вони отримують повне уявлення про той тип особистості, який вони бажали б бути. Це дозволить прийти до розуміння того, що заважає стати такою особистістю.

Різновиди групових консультацій

Організація групового психологічного консультування, як правило, відбувається після попередніх індивідуальних консультацій. Для цього вибираються клієнти зі схожими психологічними проблемами. Також Груповий тип може бути передбачений для людей, які являють собою членів однієї системи міжособистісних відносин (наприклад, сім’я).

Групові консультації можуть бути:

  • Одноразовими і багаторазовими;
  • Консультаціями з особистого звернення (виклик, направлення);
  • Консультуванням без додаткового тестування і з додатковим тестуванням;
  • Консультаціями без залучення методів психологічної корекції (доведення до групи інформації, що має відношення до їх проблем) і з залученням цих методів.

Консультації в групах можуть бути ізольованими і комбінованими з іншими методами психологічної допомоги (наприклад, соціально-психологічні тренінги між консультаціями).

Групове консультування часто полягає у вирішенні певної проблеми або в заохоченні вираження пригнічених емоцій. Для цього використовуються психотерапевтичні групи.

Посилання на основну публікацію