Закон Кулона

Закон, згідно з яким взаємодіють електричні заряди, відкрив у 1784 р Шарль Огюстен Кулон (1736-1806). Удосконаливши пристосування, за допомогою якого Кавендіш виміряв гравітаційну постійну, він винайшов дуже точні крутильні ваги. За допомогою цих ваг Кулон провів численні експерименти і встановив, що сила відштовхування однойменних електричних зарядів обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Досліди з вивчення тяжіння різнойменних зарядів проробити було складніше, тому що дуже важко перешкодити кульці увійти в зіткнення з іншим, протилежно зарядженим. Але Кулону вдалося подолати ці труднощі, і виявилося, що сила тяжіння підпорядковується такий же закономірності. Результати експериментів дозволили Кулону сформулювати закон, який зараз носить його ім’я. Згідно з цим законом
сила тяжіння (у разі різнойменних зарядів) або відштовхування (у разі однойменних) прямо пропорційна добутку величини цих зарядів.

 

F = k • q1 • q2 / R 2.
У цій формулі F – сила взаємодії, q1 і q2 – величини зарядів, а R – відстань між зарядами. Коефіцієнт k залежить від вибору одиниць виміру і від властивостей середовища, що розділяє заряди. Одиницею виміру заряду в СІ служить кулон. Силу, спрямовану від одного заряду до іншого, називають електростатичною.
Перевірте свої знання
1. У якому столітті почалося вивчення електричних явищ?
2. Хто довів електричну природу блискавки?
3. Як називається сила, завдяки якій електричні заряди відчувають тяжіння або відштовхування?
4. Сформулюйте закон Кулона.

Посилання на основну публікацію