Взаємозв’язок тварин з навколишнім середовищем

Перший крок до розуміння окремих особин або популяцій тварин – вивчення їх взаємозв’язку з навколишнім середовищем. Середовище, яке є місцем проживання різних організмів, повинна включає в себе біотичні (живі) і абіотичні (неживі) компоненти навколишнього середовища для повноцінної життєдіяльності тварин. Абіотичні компоненти взаємозв’язку навколишнього середовища і тварин включають величезний діапазон характеристик, прикладом яких є:

 • температура;
 • вологість;
 • кисень;
 • вітер;
 • склад грунту;
 • довжина світлового дня;
 • висота над рівнем моря.

Біотичні компоненти навколишнього середовища включають в себе:

 • рослинність;
 • хижаків;
 • паразитів;
 • конкурентів;
 • особин одного виду.

Тваринам, як і всім живим організмам для нормальної життєдіяльності потрібно енергія, яка підтримує такі процеси: рух, харчування, травлення, розмноження, ріст і роботу. Залежно від джерел отримання енергії, організми можуть бути розділені на дві наступні групи:

Автотрофні – організми, які отримують енергію з сонячного проміння (в разі зелених рослин) або неорганічних сполук.
Гетеротрофні – організми, який використовують органічні матеріали, як джерело енергії.

Тварини гетеротрофи, отримують енергію шляхом вживання і переробки інших організмів. Коли ресурси обмежені або умови навколишнього середовища обмежують здатність тварин добути собі їжу для нормальної життєдіяльності, метаболічна активність тварин може знизитися, щоб зберегти енергію до настання кращих умов. Різні типи метаболічного спокою включають в себе:

 • заціпеніння – час уповільнення метаболізму і температури тіла в щоденних циклах активності;
 • сплячий режим – час уповільнення метаболізму і температури тіла, яке може тривати протягом декількох тижнів або навіть місяців;
 • зимовий сон – періоди бездіяльності, протягом якого температура тіла не зазнають суттєвих змін, завдяки чому тварини можуть швидко прокидатися і стають активними;
  літня сплячка – період бездіяльності тварин, який допомагає пережити тривалі літні посухи.

Екологічні характеристики (температура, вологість, наявність їжі, і так далі) може змінюватися з плином часу і місцем. Тварини пристосовані до певного діапазону значень для кожної ознаки. Діапазон екологічної характеристики, до якого адаптовано тварина – називають його діапазон допуску для цієї характеристики. У межах допуску тваринного є оптимальний діапазон значень, при яких воно є найбільш успішним. Іноді, у відповідь на тривалі зміни навколишнього характеристики, фізіологія тварин підлаштовується, щоб пристосуватися до змін навколишнього середовища в цьому зсуві діапазону допуску. Досвід тварин у відповідь на змінилася навколишнє середовище, називається акліматизація або адаптація до нових умов.

Посилання на основну публікацію