Вимірювання в гуманітарних науках

Існують дослідження, в яких неможливо провести точні вимірювання досліджуваних величин. Особливо часто це трапляється в гуманітарних науках, наприклад в соціології чи психології. У цьому випадку числа, необхідні для подальшої обробки даних, отримують непрямим шляхом. Можна класифікувати будь-які властивості, віднести їх, як уже говорилося вище, до певної категорії, а потім порахувати число об’єктів, що потрапили в кожну з категорій. Можна задати школярам питання, де вони воліють проводити літні канікули: а) будинку; б) на морі; в) в туристичному поході; г) в гостях у друзів і родичів; д) у спортивному таборі, а потім підрахувати частку учнів, що віддають перевагу те чи інше проведення часу. Ми отримаємо дані, виражені в шкалі, званої шкалою найменувань. Часто використовують також порядкову шкалу, де вираженість вимірюваного ознаки оцінюється в поняттях «більше – менше» або «сильніше – слабше». Наприклад, вивчається ставлення телеглядачів до двох телепрограм. У цьому випадку можна попросити оцінити кожну програму за таким критерієм: 1 бал – «ніколи не дивлюся»; 2 – «дивлюся рідко»; 3 – «час від часу дивлюся»; 4 – «дивлюся часто»; 5 балів – «дивлюся завжди». Потім можна підсумувати отримані бали і порівняти популярність програм.
Отримані в експерименті або спостереженні числові дані в подальшому використовують для математичної обробки.
Перевірте свої знання
1. Як виражається ступінь вимірюваного властивості?
2. У яких одиницях СІ вимірюється відстань, час, маса, температура і електричний струм?
3. Що означають приставки: кило-, мікро-, нано- та гіга-?
4. Що таке порядкова шкала; шкала найменувань?

Посилання на основну публікацію