Види знань – конспект

Знання – особлива форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. Наявність знань надає людям можливість раціональної організації власної діяльності і полегшує вирішення різноманітних проблем, що виникають в її процесі.
Виділяють такі види знань:
• буденне (житейська) – формується в ході повсякденної життєдіяльності, визначає характер взаємин людей між собою і з навколишнім світом;
• народна мудрість – накопичений поколіннями людей досвід життєдіяльності народу;
• наукове – виражається в законах розвитку природи і суспільства, сформульованих вченими, ґрунтується на емпіричної (отриманої шляхом дослідів, спостережень) або теоретичної (за допомогою абстрактних умовиводів) доказовій базі;
• міфологічне (релігійне) – в образній формі відбиває уявлення людей про світ, людину, надприродне, не вимагає доказової бази;
• паранаукові – знання про таємні силах природи і психіки людини, а також відносинах, які наука поки ще важко пояснити. Це телепатія, ясновидіння, психокинез і т. П.
Всі види знань мають відмінності один від одного як за формою, так і за змістом, інакше кажучи, існують відносно незалежно.
Автором знаменитої фрази «Знання – сила» є Френсіс Бекон (1561-1626) – відомий англійський філософ, основоположник емпіричної школи в науці.

Посилання на основну публікацію