Свобода і відповідальність – конспект

Свобода – це своєрідний спосіб людського буття, обумовлений наявністю у людей права здійснювати вибір рішень і робити вчинки виходячи зі своїх цілей, ідеалів, інтересів і оцінок, заснованих на правильному розумінні об’єктивних властивостей і відносин речей, можливості бачити закономірності в навколишньому світі.
Свобода економічна – це свобода від експлуатації, свобода вибору економічних рішень, свобода економічних дій.
Свобода політична – сукупність цивільних прав, які забезпечують повноцінну життєдіяльність індивіда.
Свобода духовна – це свобода вибору світоглядних ідеалів, свобода дотримуватися будь-якої релігії або не розділяти релігійних поглядів (атеїзм).
Відповідальність – особливе поняття, яке використовується для характеристики об’єктивного, історично конкретного виду взаємовідносин між особистістю, колективом, суспільством з урахуванням усвідомленої реалізації пропонованих до них взаємних вимог.
Види відповідальності:
• історично обумовлена, політично мотивована, моральна, юридична і т. Д .;
• індивідуальна (особиста), групова, колективна;
• зовнішня – перед вищим керівництвом, оточуючими людьми, державними законами;
• внутрішня – самовідповідальність (почуття обов’язку, муки совісті, почуття справедливості та ін.).
Соціальна відповідальність – поведінка людини, не суперечить інтересам інших членів суспільства.

Посилання на основну публікацію