✅Структурні рівні організації матерії

У сучасному природознавстві ця структурованість матерії оформилася в науково обґрунтовану концепцію системної організації матерії. Структурні рівні матерії утворені з будь-якого виду і характеризуються особливим типом взаємодії між складовими їх елементами.

Критеріями для виділення різних структурних рівнів служать наступні ознаки:

  1. просторово-часові масштаби;
  2. сукупність найважливіших властивостей і законів зміни;
  3. ступінь відносної складності, що виникла в процесі історичного розвитку матерії в даній області світу.

Розподіл матерії на структурні рівні має відносний характер.

У доступних просторово-часових масштабах структурність матерії виявляється в її системної організації, існування у вигляді безлічі ієрархічно взаємодіючих систем від елементарних частинок до Метагалактики.

Кожна зі сфер об’єктивної дійсності охоплює ряд взаємопов’язаних структурних рівнів. Усередині цих рівнів домінуючими є координаційні відносини, а між рівнями – субординаційні.

Посилання на основну публікацію