Становлення еволюційного вчення

Еволюція – це розвиток організмів у часі, історична трансформація живого на Землі, її результат – все різноманіття форм живого. Еволюційний підхід до пізнання живого, заснований на рушійних силах і законах еволюції, необхідний не тільки для розвитку спеціальних біологічних наук, але також для передбачення результатів все більшого втручання людини в процеси, що йдуть в біосфері Землі.
Ідея про змінюваність органічного світу, ідея еволюції стара як світ. Ця ідея простежується у поглядах древніх філософів Індії, Китаю, Єгипту, Греції. Так, в Індії школи гарваков і сакхі на початку I тисячоліття до н. е. стверджують ідеї еволюції всього матеріального світу, в т. ч. і органічного. Видимий в природі ієрархія живих форм привела до ідеї «драбини істот» (Аристотель, Г. В. Лейбніц, Ш. Бонні) і надалі дозволила угледіти явища еволюції (Ж. Бюффон, Ж. Б. Ламарк та ін.). Ці ранні еволюціоністи тільки відзначали факти зміни органічних форм, прямих доказів існування в природі еволюції не було. Ж. Ламарк (так і не подолав телеологічний і натурфілософський підхід) був першим натуралістом, який створив цілісну концепцію еволюції, містила опис передумов (мінливість і спадковість) і причини еволюції (внутрішній закон прогресу і споконвічну доцільність). У 1809 р він декларував еволюцію, не пропонуючи жодного розумного пояснення її неминучості.
Була побудована система тварин і рослин на основі, закладеній ще в середині XIX ст. К. Ліннеєм. Накопичився великий матеріал про внутрішньовидової мінливості організмів, у XIX ст. стали з’являтися узагальнення біогеографічного характеру (А. Гумбольдт, Н. Северцев), ще раніше виникла і стала розвиватися ембріологія (К. Ф. Вольф, К. М. Бер та ін.), виникають сучасна палеонтологія (Ж. Кюв’є та ін.) , концепція Ч. Ляйеля про геологічну еволюцію Землі. Накопичився величезний фактичний матеріал вимагав узагальнення, і до середини XIX ст. ідея еволюції органічного світу набула широкого поширення серед багатьох учених, але при цьому складність полягала не в прийнятті самої ідеї еволюції, а в розтині природничо-наукової причини цього процесу.

Посилання на основну публікацію