Сильна і слабка взаємодія

При знайомстві з будовою атомного ядра виникає природне запитання: за допомогою яких сил нуклони утримуються один біля одного? Ми знаємо, що протони й електрони, будучи протилежно зарядженими, взаємно притягуються, і саме це електричне поле визначає стійкість атома в цілому. Але оскільки всі протони заряджені однаково позитивно, вони повинні відштовхуватися один від одного і ядро ​​має негайно зруйнуватися. Нейтральні нейтрони не можуть втручатися в цей процес, а сила гравітації настільки мала в порівнянні з електромагнітної, що ніяк не може перешкоджати цьому розпаду. Чому ж ядро ​​може існувати в незмінному вигляді мільярди років?
Виявляється, що в природі, крім двох вже відомих нам фундаментальних взаємодій – гравітаційного та електромагнітного, існують ще два типи взаємодій, званих сильним і слабким. Перше з них утримує нуклони всередині атомного ядра, а друге виявляється при перетвореннях елементарних частинок. Головною особливістю сильної взаємодії, що відрізняє його від гравітаційного та електромагнітного взаємодій, є те, що воно діє тільки на дуже малих відстанях, порівнянних з розміром нуклонів. Ці відстані становлять близько 1015 м. На таких відстанях ця сила стає настільки величезною, що в порівнянні з нею можна знехтувати всіма електромагнітними, не кажучи вже про гравітаційних, взаємодіями між нуклонами. Слабка взаємодія теж поширюється тільки на дуже малі відстані, але перевищує воно тільки силу гравітації.
Перевірте свої знання
1. Що відбувається з атомом, якщо він втрачає один або кілька електронів?
2. Чому атоми неможливо побачити за допомогою світлового мікроскопа?
3. Якими частинками визначається маса атомного ядра, а якими – його заряд?
4. Що таке період напіврозпаду атомного ядра?
5. Які види взаємодії здійснюються всередині атомного ядра і елементарних частинок?

Посилання на основну публікацію