Що таке ґрунт і з чого він складається?

Грунт є невід’ємною складовою царства природи і грає велику роль в існуванні всього живого на нашій планеті. Саме в ній відбувається взаємодія всіх оболонок Землі – водної, повітряної, підземної.

 

Найбільш цінною характеристикою цього природного освіти виступає родючість, яке забезпечує рослинність вологою і необхідними поживними речовинами. Що таке ґрунт? З чого вона складається і яке значення має для життя на земній кулі?

 

Що таке ґрунт?

 

Найбільш повне і широке дослідження грунту проводив російський геолог Василь Докучаєв, відкрив найважливіші закономірності в його генезисі і географічному поширенні. Згідно його теорії, ґрунт – це особливе природне тіло, яке формується завдяки впливу кількох чинників – кліматичних особливостей того чи іншого регіону, характеру і віку грунту, що виростає на ньому рослинності.

 

У більш сучасному розумінні грунт – це верхній шар літосферної оболонки планети, утворений шляхом діяльності живих організмів і вивітрювання гірських порід. У різних районах земної кулі товщина цього шару складає від декількох сантиметрів до 2-3 метрів.

 

Склад ґрунту може змінюватися залежно від її глибини. Якщо викопати яму в землі, можна помітити, що зверху розташовуються більш родючі чорноземи, а знизу лежать так звані материнські породи, з яких формується верхній шар.

 

З чого складається ґрунт?

 

Грунт має неоднорідною структурою і включає в себе частинки різних порід діаметром від 0,001 міліметра до декількох сантиметрів. Що стосується мінералогічного складу, то він може розрізнятися в залежності від її стану – твердого або рідкого. У твердому грунті близько 50-60 % обсягу займають мінеральні компоненти, такі як польові шпати, кварц, циркон, каолініт.

 

Значну роль в ґрунтоутворенні грають гідроксиди заліза, марганцю, алюмінію, карбонати. Крім мінералів, у твердому грунті містяться органічні речовини – гумус, залишки рослинного і тваринного походження. Грунт в рідкому стані являє собою розчин, в якому, крім вищевказаних компонентів, у великих кількостях присутня вода.

 

Як утворюється ґрунт?

 

Умовно процес ґрунтоутворення можна розділити на первинний і антропогенний. У первинній фазі формування ґрунту відбувається взаємодія об’єктів органічної і неорганічної природи.

 

Іншими словами, спочатку вона складається з гумусових і мінеральних речовин, згодом її заповнює порожнечі грунтовий повітря, в ній поселяються живі організми, які після загибелі розкладаються і збагачують існуючий склад органічними речовинами.

 

Антропогенний процес передбачає господарську діяльність людини. Люди обробляють ґрунт, висаджують у неї сільськогосподарські рослини, а для отримання хорошого врожаю додають добрива.

 

Які бувають грунти?

 

Залежно від переважання того або іншого грунтоутворюючого фактора грунту можуть підрозділятися на чорноземи, каштанові, лісові, підзолисті або слабопідзолисті, тундрові і багато інших.

 

Василь Докучаєв виділяв 10 типів верхнього шару землі, але на сьогодні їх відомо більше сотні. Для класифікації ґрунтів існує ціла ієрархія, що включає в себе не тільки типи, але підтип, рід, вид, розряд.

 

Хто живе у ґрунті?

 

Грунт – благодатне середовище для величезної кількості живих організмів. Всіх істот, які живуть у верхньому шарі землі, називають педобіонтами. До таких належать як одноклітинні, гриби, бактерії або водорості, так і більш великі представники фауни – дощові черв’яки, жуки, павуки. Більшість мешканців ґрунту харчуються залишками згнилих рослин або грибницами.

 

Є в грунті і хребетні тварини, наприклад кріт. Він ідеально пристосований для існування у темряві, тому володіє відмінним слухом і практично не має зору. Крім кротів, серед ссавців грунт є домом для сліпаків, цокоров, сліпушків.

 

Деякі тварини, такі як ховрахи, тушканчики та борсуки, харчуються на поверхні землі, а в ґрунті зимують, розмножуються і рятуються від ворогів.

Посилання на основну публікацію