Ресурси мінеральної сировини в світі

Мінеральна сировина за своїм геологічною походженням і призначенням можна розділити на паливне, рудне, хімічне, будівельне і технічне.

За ступенем вивченості запаси мінеральних ресурсів підрозділяються на чотири категорії – розвідані (промислові) – А, В і С1 і попередньо оцінені С2.

До категорії, А (достовірні запаси) відносять детально розвідані і вивчені запаси з точним визначенням меж тел корисних копалин, на запасах цієї категорії вже ведеться промислова розробка, а допустима похибка в оцінці запасів становить до 10% від їх обсягу. До категорії В відносять запаси, які розвідані і вивчені з детальністю, що забезпечує з’ясування основних особливостей умов залягання, але без точного відображення просторового положення кожного типу, і при цьому запаси цієї категорії або ще не розробляються, або знаходяться в початковій стадії розробки, а допустима похибка в оцінці не перевищує 15%. Категорія С1 включає в себе запаси, які або перебувають в стадії розвідки, або за якими була здійснена розвідка і проведена їх часткова оцінка, а допустима похибка в оцінці цих запасів не повинна перевищувати 25%. Запаси категорії С2 (потенційні) відносяться до попередньо оціненим, коли кордони родовищ не визначені, проведення розвідувальних робіт тільки планується, а похибка в оцінках обсягу запасів може досягати 50%.

Посилання на основну публікацію