Природне угрупування

Як відомо, на земній кулі різні види тварин і рослин поширені нерівномірно. Хтось може жити тільки в умовах лісу, а комусь подавай прісний водойму. Залежно від зовнішніх умов живі істоти утворюють природне угрупування, кожне з яких має свої характерні ознаки і становить велику цінність для біосфери.

Що називають природним угрупуванням?

Природне угрупування являє собою групу живих істот (рослин, тварин, мікроорганізмів) в сукупності з неживою природою, яка їх оточує. У таких спільнотах кожен організм має великий вплив на всіх інших і, в свою чергу, відчуває на собі відповідь вплив.

Всі компоненти, що входять до складу природного угрупування, дуже тісно взаємодіють між собою. В результаті цієї взаємодії став можливим круговорот речовин і енергії в природі.

Видове різноманіття в природних угрупуваннях залежить від двох чинників:

  • кліматичні умови – чим вони сприятливіші, тим більше видів входить в співтовариство;
  • тип рослинного угрупування – в пустелі і напівпустелі їх близько 20, в лісі – близько 100.

Розрізняють природні угрупуванняі за походженням. Вони можуть бути як природними, так і штучними, тобто створеними людиною.

До прикладів природних спільнот відносять ліс, луг, прісна водойма, болото, степ, пустеля, океан. Всі вони відрізняються між собою площею займаної території, кількістю видів та особливостями взаємодії між ними.

Харчові зв’язки

Найважливіша форма зв’язку в будь-якого природного угрупування- це харчові зв’язки. Вони складаються з декількох ланок:

  • Найпершим, основною ланкою є рослини. Їм відведена важлива роль в природних співтовариствах. Це єдині організми на планеті, які можуть створювати органічні речовини з сонячної енергії, вуглекислого газу та мінеральних речовин, що містяться у воді або грунті. В результаті вони стають цінним джерелом їжі та енергії для інших живих істот.
  • Рослинами харчуються рослиноїдні тварини.
  • У свою чергу, рослиноїдні тварини служать їжею для хижаків – м’ясоїдних тварин.

Також до складу природного співтовариства входять організми, які харчуються різними відходами: залишками відмерлих рослин або тварин, їх екскрементами. Таку роль природних санітарів виконують дощові черв’яки, жуки-могильники.

Головну роль в розкладанні органічних речовин грають бактерії і цвілеві гриби. Саме завдяки їм рослинні і тваринні залишки розкладаються до стану мінералів, якими харчуються рослини.

Вплив людини на природні угрупування

У давні часи, коли людська раса тільки з’явилася на Землі, природа не відчувала суттєвого впливу з боку людини. Але коли люди почали активно освоювати планету, розселятися по різних материках, розширювати свою господарську діяльність, в природі почали відбуватися зміни.

Найсильніше вплив на природні угрупування зробило розвиток землеробства. При оранці степових зон неминуче змінювався склад тварин і рослин. Але найбільшої шкоди було завдано лісовій зоні, яку випалювали і викорчовували для того, щоб на її місці знаходилися сільськогосподарські угіддя.

Застосування хімічних препаратів для боротьби з комахами-шкідниками на полях робить сильний негативний вплив на живу природу. Під впливом отрут страждають не тільки шкідники, а й багато інших, в тому числі потрібні і корисні.

Промислове будівництво, прокладка нових доріг, осушення боліт і заболочених грунтів під будівництво нових об’єктів завдають великої шкоди для будь-якого природного угрупування.

Оскільки діяльність людини призводить до серйозних руйнівних наслідків для природних спільнот, в усьому світі були створені і продовжують створюватися природоохоронні території: заповідники, заказники, пам’ятки природи. У них рослини і тварини живуть у природних для них умовах, а втручання людини – мінімально.

Що ми дізналися?

При вивченні теми «Природне угрупування» за програмою 4 класу навколишнього світу ми дізналися, яке значення природного угрупування для біосфери, як пов’язані між собою всі його компоненти. Ми дізналися, якими бувають спільноти, який вплив на них надає людина.

Посилання на основну публікацію