Природне і суспільне в людині

Людство – унікальне явище в розвитку життя на нашій планеті. Сама сутність людини Біосоціальний, т. Е. Він невід’ємна частина природи, нерозривно пов’язана з суспільством. Людина може існувати тільки в єдності біологічного і соціального начал.
Питання про природу людини, її походження, діяльності, сенс його життя, взаємовідносини з навколишнім світом є найбільш значущим в системі знань про суспільство. У XIX ст. були зроблені перші науково обгрунтовані спроби пояснення походження людського роду – антропогенез. Відповідно до загальної теорії антропогенезу поява людини стало можливим в результаті складного, комплексного процесу, що здійснювався під впливом факторів біологічного і соціального характеру.
Ознаки, властиві людині як одному з безлічі інших людей, називають індивідуальна.
Індивід – загальна характеристика людини. Індивідом він є від народження, тому що ряд відмінних ознак людини визначається генетично.
Індивідуальність – унікальність кожної людини, комплекс його неповторних характеристик. Вона підкреслює соціально значущі риси, притаманні окремій людині, висловлюючи його несхожість на інших, неповторність його психіки і особистості: зовнішній вигляд, манера поведінки, характер і т. Д. Лише в порівнянні з іншими членами суспільства можна виявити власну індивідуальність.
Особистістю називають соціально та духовно розвиненої людини, який виражає особливі, властиві тільки йому громадські якості: погляди, здібності, потреби, інтереси, моральні переконання та інші якості, притаманні під час будь-якої діяльності. Коли говорять про особистості, мають на увазі соціальну індивідуальність та унікальність людини. Вона формується в процесі його виховання і діяльності, в нерозривному зв’язку з конкретним суспільством і його культурою.
Природа

Основні теорії походження людини:
• наукова (шляхом еволюції);
• творіння або релігійна (створений вищими силами – Богом);
• зовнішнього втручання або паранаукових (життя занесене позаземними цивілізаціями).

Посилання на основну публікацію