Право в системі соціальних норм – коротко

Правові норми – сукупність обов’язкових для всіх правил поведінки в суспільстві, які закріплені силою держави і виражаються в джерелах. Вони мають системний характер, і їх порушення може спричинити юридичну відповідальність. За допомогою норм права визначається система державного апарату, закладаються принципи та пріоритетні напрямки його діяльності, встановлюється компетенція окремих структурних елементів державного механізму. Закони визначають юридичні підстави взаємовідносин між державою та громадянами, що виключає свавілля.
Затверджені державою правові норми називають нормативними актами (конституція, закони, підзаконні акти – укази, декрети та ін.). Вищою силою володіють конституційні норми, т. Е. Закріплені Конституцією.
Основною ознакою права є те, що це система норм соціальної поведінки, що встановлюється державою і має загальнообов’язковий характер. Держава гарантує дотримання правових норм, а вони, в свою чергу, закріплюють існуючий державний і суспільний лад. Право є основоположним елементом системи соціального нормативного регулювання, тісно взаємодіючи з іншими соціальними нормами.
Норми права складаються з трьох основних елементів: гіпотези, диспозиції і санкції. Їх класифікація може здійснюватися виходячи з характеру містяться в них правил поведінки на зобов’язують, які забороняють і уповноважують.

Посилання на основну публікацію