Політична участь

Політична участь – дії громадян, які бажають впливати на прийняття і реалізацію державних рішень, вибори представників до органів влади. Згідно з Конституцією України громадяни України можуть брати участь в управлінні державними справами як безпосередньо, так і через посередників.
Основними видами політичної участі вважають опосередковане (представницьке) і безпосереднє (пряме). Опосередкована участь може бути реалізовано шляхом обрання своїх представників в органи влади. Безпосередню участь має місце в тому випадку, коли громадяни впливають на владу без участі посередників. Крім цього, політична участь може бути груповим, масовим і індивідуальним, постійним або періодичним, автономним або мобілізованим.
Вибори – обрання в процесі голосування депутатів усіх рівнів, посадових осіб, членів організацій. Референдум (від лат. Referendum – те, що повинно бути повідомлено) – всенародне голосування громадян, на яке виносяться найбільш важливі питання, що мають державне значення: законопроекти, чинні закони та ін.
Різноманіття форм і різновидів політичної участі залежить від:
• особливостей суб’єкта політичного процесу (статевих, вікових, професії, релігійних поглядів, освіти і т. Д.);
• політичного режиму правління;
• конкретних умов, притаманних політичної ситуації.
Абсентеїзм – ігнорування громадянами участі в будь-якій формі в політичному житті суспільства.

Посилання на основну публікацію