Полісахариди

Складні вуглеводи – полісахариди – виконують в організмі безліч важливих функцій. Їх мономерами служать моносахариди – прості цукри з формулою С6Н12О6. Існує три найважливіших ізомери цієї речовини: глюкоза, фруктоза і галактоза (рис. 150).

Моносахариди можуть об’єднуватися попарно, утворюючи дисахариди (див. Рис. 150). Три з таких дисахаридов входять до складу харчових продуктів (табл. 6).
Моносахариди (зазвичай глюкоза) можуть об’єднуватися і в набагато більш довгі ланцюги, що містять сотні і тисячі моносахаридних залишків і звані полісахариди (рис. 151). Одним з таких полісахаридів є крохмаль, який служить головним запасаються живильною речовиною рослин. Він являє собою величезну ветвящуюся молекулу полісахариду, що складається з тисяч залишків глюкози. Тварини теж запасають поживні речовини, але у вигляді полісахариду, званого гликогеном. Його молекули за будовою схожі на молекули крохмалю, але більш розгалужені. Найпоширеніший на Землі полісахарид – целюлоза, або клітковина – довга неветвящійся ланцюг, що складається теж із залишків глюкози. Целюлоза входить до складу оболонки рослинних клітин. До полісахаридів відносять також хітин – головний компонент зовнішнього скелета комах і ракоподібних, муреин, що входить до складу оболонки клітин бактерій, та інші необхідні для живих організмів речовини.

Перевірте свої знання
1. Зобразіть схематично будову нуклеотиду ДНК.
2. Якими зв’язками з’єднані між собою два ланцюжки ДНК?
3. Назвіть моносахариди, з яких складається більшість біологічних полісахаридів.
4. Який полісахарид служить запасаються речовиною в рослинному організмі, а який – у тваринному організмі?
5. Порівняйте будову молекул ДНК і РНК.
6. Чи достатньо знати, який моносахарид входить до складу нуклеотидів, щоб зрозуміти, про яку нуклеїнової кислоти йде мова?

Посилання на основну публікацію