Показники, що характеризують коливальні рухи

Коливання маятника можна охарактеризувати декількома показниками. Періодом коливань (Т) називається проміжок часу, після якого маятник виявляється у своєму початковому положенні. Поняття періоду застосовується не тільки до механічного руху маятника, а й до будь-якого періодичного руху. Наприклад, період обертання Землі навколо своєї осі дорівнює 24 год, період руху поїздів у метро може дорівнювати, наприклад, 3 хв і т. Д.

Частота коливань, зазвичай позначається буквою f або грецькою буквою v (ню), – це число коливань в одиницю часу, зазвичай в секунду. Одиниця частоти називається герц (Гц), який відповідає одному коливанню за секунду. Фазою коливань називають величину, що показує, яка частина коливань пройшла з початку коливального процесу. Фаза вимірюється в кутових величинах – градусах або радіанах.
Амплітуда коливань (А) – це максимальне значення, яке приймає коливальна система, т. Е. «Розмах» коливання. Частота коливань маятника визначається довжиною нитки і прискоренням підвішеного до неї вантажу. Якщо на маятник не діють ніякі інші сили, крім тяжіння Землі, то це прискорення визначається прискоренням вільного падіння, що виникає під дією сили тяжіння. Але сила тяжіння може бути різною, скажімо, в різних географічних точках. На екваторі вона менше, ніж на полюсі, тому один і той же маятник в тропіках буде гойдатися з дещо меншою частотою, ніж у Заполяр’ї.
Перевірте свої знання
1. Який рух називається періодичним?
2. Якими факторами нехтують при описі дії математичного маятника?
3. Яка сила змушує гойдатися математичний маятник?
4. Які коливання називаються гармонійними?

Посилання на основну публікацію