Природознавство

Роботи Галілео Галілея
Протягом XVI в. закладався фундамент будівлі сучасної науки, який перетворився потім в вражає своєю величчю (більше…)
Епоха Відродження
Вирішальний перелом як в мисленні європейської людини в цілому, так і в появі принципово нової науки і заснованої (більше…)
Епоха Середньовіччя
У період раннього Середньовіччя розвиток природознавства практично зупинилося. Хоча в практичному відношенні (більше…)
Герон Олександрійський
Напевно, найбільш відомим винахідником елліністичного світу є Герон Олександрійський, хоча насправді про нього (більше…)
Наука і техніка в пізній античності
Не цілком точні теоретичні висновки, зроблені Аристотелем і його сучасниками, не завадили людям античного світу (більше…)
Аристотель як засновник натурфілософії
Учень Платона Арістотель (384-322 до н. Е.) Хоча і сприйняв значною мірою думки свого вчителя, але істотно їх (більше…)
Філософи Стародавньої Греції
Основним джерелом сучасного природознавства є філософська думка Стародавньої Греції. Зрозуміло, жителі Еллади (більше…)
Виникнення пізнання
Здатність орієнтуватися в навколишньому середовищі необхідна для виживання кожній живій істоті. Уміння вчасно (більше…)