Магнітне поле

Таким чином, з’ясувалося, що крім електростатичного існує ще й магнітне поле, яке завжди виникає навколо провідника, по якому рухається електричний струм. Це поле, так само як і електростатичне, володіє силовий характеристикою, яку називають магнітною індукцією. Вона спрямована перпендикулярно руху електричних зарядів і, отже, перпендикулярно електростатичного поля. Повна взаємозв’язок цих полів була підтверджена в 1831 р, коли англійський учений Майкл Фарадей (1791-1867) (рис. 79) відкрив явище електромагнітної індукції – виникнення електричного струму в замкнутому провіднику при зміні числа ліній магнітної індукції крізь його поверхню (рис. 80 ). Іншими словами, якщо після дослідів Ерстеда і Ампера було показано, що електрика здатне викликати магнітну силу, то після робіт Фарадея було встановлено, що існує і зворотний ефект, т. Е. Була вирішена задача, яку Фарадей записав у своєму щоденнику: «Перетворити магнетизм в електрику ». В результаті загальновизнаною стала точка зору, що електричні та магнітні поля являють собою дві сторони одного і того ж поля, яке називають електромагнітним полем.

Б – при внесенні в котушку смугового магніту стрілка гальванометра відхиляється, фіксуючи появу електричного струму в ланцюзі;
В – магніт зупиняється, струм в котушці зникає;
Г – при висуненні магніту з котушки струм з’являється, але його напрямок змінюється на протилежне

Магнітне поле, на відміну від електричного, чи не створюється будь-якими зарядами. Магнітних зарядів не існує. Аналогом електричних зарядів в магнітному полі служать два полюси, один з яких називають північним, а другий – південним на честь компаса, побудившего до досліджень магнетизму. Як і у випадку з електричними зарядами, однойменні полюси відштовхуються, а різнойменні – притягуються. Але на відміну від електричних зарядів, магнітні полюси не можуть існувати одне без одного. У цьому легко переконатися, розпилюючи залізний магніт: як би не мала була відпиляну частина, у неї завжди будуть північний і південний полюси.

Посилання на основну публікацію