Лісові ресурси світу: географія

Одним з найбільш важливих видів біологічних ресурсів є лісові. Як і всі інші біологічні ресурси, вони відносяться до вичерпним, але відновлюваних природних ресурсів. Лісові ресурси оцінюються за розмірами лісової площі, запасами деревини на пні, лісистості.

Середньосвітова забезпеченість лісовими ресурсами становить 0,6 га на душу населення, і ця цифра також постійно скорочується, головним чином за рахунок антропогенного збезлісення. Найвища забезпеченість лісовими ресурсами (як і водними) – в екваторіальних країнах і північних країнах помірного поясу: в Сурінамі – 36 га на душу населення, в Венесуелі – 11 га, в Бразилії – 2,5 га, в Австралії – 7 га, в Росії – 5,5 га, в Фінляндії – 5 га, в Канаді – 16 га на душу населення. І навпаки в тропічних країнах і південних країнах помірного пояса забезпеченість лісом набагато нижче і становить менше 0,1 га на людину (див. Табл. 12.3).

Загальна лісова площа становить в світі 4,1 млрд. Га, тобто близько 30% земної суші. Однак тільки за останні 200 років лісові площі зменшилися вдвічі і продовжують скорочуватися зі швидкістю 25 млн. Га, або на 0,6% в рік, причому найбільш інтенсивно скорочуються тропічні ліси південного лісового поясу. Так, Латинська Америка і Азія вже втратили 40% вічнозелених тропічних лісів, а Африка – 5%. Разом з тим, незважаючи на інтенсивну експлуатацію лісів північного пояса в США, Канаді, скандинавських країнах завдяки роботам з лісовідновлення та лісорозведення загальна площа лісів в них за останні десятиліття не зменшилася.

Запаси деревини на пні в світі становлять приблизно 350 млрд. М3. Росія посідає перше місце за запасами деревини в світі – 25% світових, або 83 млрд. М3, в т. Ч. Вона володіє майже половиною світових запасів деревних хвойних порід. Щорічний приріст деревини, який визначає експлуатацію лісів без підриву їхнього відтворення, складає, за оцінкою, 5,5 млрд. М3. На початку нашого десятиліття обсяг заготовок деревини склав 5,5 млрд.м3 на рік (включаючи нелегальну вирубку), тобто обсяг заготовок дорівнював річного приросту деревини. У Росії природним шляхом відновлюється близько третини щорічно вирубуються лісів, решта потребують спеціальних заходів щодо їх відновлення.

Показник лісистості території – це відношення площі лісів до загальної території країни. Росія за цим показником лише займає 21-е місце в світі з-за великої площі тундри і степів.

Посилання на основну публікацію