Коеволюція природи і цивілізації

Урок-конференція

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ. Зрозуміти природу сучасної екологічної кризи; визначити основні шляхи гармонійного розвитку цивілізації

ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ

Прояви сучасної екологічної кризи.
В. І. Вернадський про біосферу і ноосферу і шляхи їх розвитку
Взаємовплив біосфери і людини.
Коеволюція природи і людини та сталий розвиток цивілізації.
Розгромна на Землі життя досить швидко набула таку силу, що стала активно перетворювати навколишнє середовище. Сучасна атмосфера, гідросфера, земна кора в значній мірі сформувалися під впливом життя, біосфери.

Близько 2 млн років тому на Землі сформувався новий космічний феномен – розум. Стала розвиватися людська цивілізація. Спочатку цивілізація боязко пристосовувалася до умов середовища, а потім стала перебудовувати цю середу, пристосовуючи її до своїх потреб. За словами В. І. Вернадського, людство стає «геологічною силою». Залишаючись частиною природи, людина намагалася поставити себе вище природи, підпорядкувати її собі. Результатом такої поведінки людини з’явився наростаючий екологічна криза, що загрожує перерости в екологічну катастрофу. Винищуються сотні видів живих організмів, вирубуються ліси – легені планети, мільярди тонн відходів людської діяльності забруднюють грунт, гідросферу, атмосферу. Природа не залишається в боргу. За останні десятиліття в кілька разів зросла щорічна кількість природних катаклізмів і техногенних катастроф, змінився клімат на планеті.

Лише до кінця XX ст. людство почало усвідомлювати, що подальший розвиток цивілізації пов’язано не з підпорядкуванням природи або протиставленням їй людини, але зі спільним скоррелірована розвитком, з коеволюція природи і людини.

Ідеї ​​коеволюції були сформульовані ще в середині XX ст. Володимиром Івановичем Вернадським, П’єром Тейяр де Шарденом та ін. Були висловлені ідеї ноосферного розвитку, де ноосфера може трактуватися як сфера розумного, гармонізованого взаємодії людини і природи, сфера відповідальної поведінки людини. Тільки перехід біосфери в ноосферу, відповідно до Вернадського, може забезпечити прогресивну еволюцію як людської цивілізації, так і природи в цілому.

Посилання на основну публікацію