Формування людини розумної

Яке місце неандертальця в родоводу людини? Як і де йшла еволюція людини розумної? Чому сформувалися раси людини? Яка роль культури і соціальних факторів в еволюції людини? Чи можлива еволюція сучасної людини?

Урок-семінар

МЕТА СЕМІНАРУ. З’ясувати, як йшла еволюція людини розумної і які чинники зіграли першорядну роль в цьому процесі.

ПЛАН СЕМІНАРУ

Неандерталець і його зв’язок з еволюцією людини розум-г ного.
Гіпотези про виникнення людини розумної.
Людина та її раси.
Еволюція людини розумної.
Необхідні джерела інформації

Хто наш безпосередній предок? Де і як він сформувався? Чому саме людина розумна став єдиним видом гомінід на Землі? Ці питання здавна хвилюють людство. Остаточної відповіді на них поки що немає. Однак накопичені до цього часу антропологами і біологами матеріали дозволяють пролити світло на ранні етапи еволюції сучасної людини. Спробуємо їх простежити.

ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 1. Коли з’явився, як виглядав і де мешкав неандерталець? Неандерталець – самостійний вид або підвид людини розумної? Щоб відповісти на друге питання, спробуйте порівняти, використовуючи наведені вище літературні джерела, вигляд неандертальця і ​​людини розумної. Знайдіть матеріали про зіставлення ДНК, яку вдалося витягти з останків неандертальця, з ДНК сучасних людей.

ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 2. Обговоріть особливості культури неандертальців. Спробуйте знайти відповідь на питання, чому неандерталець зник з лиця Землі.

Чи міг неандерталець говорити? Пошукайте в наведених вище джерелах відомості про спосіб життя неандертальців, способах видобутку їжі, обрядах поховання. Якими знаряддями праці користувався неандерталець (рис. 104, в)? Порівняйте культуру неандертальців і ранніх представників людей сучасного типу.

ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 3. Спробуйте розібратися в проблемі походження людини розумної, використовуючи аргументи, які пропонуються прихильниками гіпотез полицентризма і моноцентризма.

Прихильники гіпотези полицентризма вважають, що людина розумна виник в різних частинах планети від різних предкової форм. Тоді, наприклад, походження монголоидов слід пов’язувати з синантропом (представник Ното егес1із, що мешкав на території сучасного Китаю), а європеоїдів – з неандертальцем. Щоб подібне стало можливим, повинен був існувати потужний обмін генами між популяціями, що населяють різні континенти. Наскільки таке припущення реально? Гіпотеза моноцентризма припускає походження людини розумної від відносно невеликого предкового стада, що мешкав в Африці приблизно 160 тис. Років тому. Спробуйте знайти в літературних джерелах доводи «за» і «проти» обох гіпотез. Не забудьте, що додаткові аргументи можуть надати дані молекулярно-біологічних досліджень. Для цього знайдіть інформацію про так звану «мітохондріальної Єві».

Додаткові джерела інформації

Стрінгер К. Б. Походження сучасних людей // Світ науки. – 1991. – № 2. – С. 54-61.
Вілсон А К., Канн Р. Л. Недавнє африканське походження людей. // У науки. – 1992. – № 6. – С. 8-20.
ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 4. Прослідкуйте, як йшло розселення людини розумної по планеті і як формувалися його раси. Спробуйте розібратися в питанні, чому виникли міжрасові відмінності.

Сучасне людство поділяють на три або п’ять великих рас. У першому випадку це екваторіальна (негро-австралоидная), євразійська (європеоїдна) і азіатсько-американська (монголоїдна) раси, а в другому – негроїдної, австралоидная, європеоїдна, монголоїдна і американська (індіанська). Усередині кожної раси виділяють малі раси або подраси. Знайдіть у літературі відомості про шляхи формування рас. Обов’язково залучіть до обговорення дані молекулярно-генетичного аналізу. Підберіть літературні відомості і подумайте, які чинники грали роль у формуванні расових відмінностей.

ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 5. Обговоріть, що могло послужити поштовхом для розвитку людини сучасного типу. Чому йому вдалося витіснити всіх своїх найближчих родичів?

Спочатку знайдіть відомості про те, які кліматичні умови були в Євразії в період заселення її людиною розумною (близько 40 тис. Років тому). Подумайте, як могло вплинути на розвиток людей сучасного типу освоєння ними навичок колективного полювання на великих копитних тварин (олені, вівцебики, мамонти, шерстисті носороги, бізони та ін.). Як могли позначитися альтруїстичні нахили (наприклад, турбота про старих та підтримка фізично не найсильніших, але зате умілих одноплемінників)? Знайдіть у літературних джерелах відомості про культуру людей сучасного типу в початковий період їх експансії в Євразію.

Додаткові джерела інформації

Бутовська М. Л. Еволюція людини і його соціальної структури // Природа – 1998. – № 9. – С. 87-99.
ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 6. Чи можлива подальша еволюція людини розумної? Вийшов людина з-під тиску природного відбору? В якому напрямку, на вашу думку, може йти подальша еволюція людини?

Додаткові джерела інформації

Татаринов Л. П Нариси з теорії еволюції / Л. П. Татаринов. – М .: Наука, 1987.
ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Неандерталець являє собою самостійний вид палеантропов. Протягом близько 5-10 тис. Років (приблизно 30-40 тис. Років тому) він співіснував на території сучасної Євразії з видом Homo sapiens і поступово вимер, швидше за все, не витримавши конкуренції зі своїм більш прогресивним родичем. Палеонтологічні та молекулярно-генетичні дані свідчать на користь того, що людина розумна стався з однієї популяції, що з’явилася в Африці близько 160 тис. Років тому, а потім розселився по всьому світу, витісняючи попередні форми. Розселення людини по Землі невеликими групами призвело до утворення ізольованих популяцій, що сприяло формуванню сучасних рас.

Посилання на основну публікацію