Етнічні спільноти

У процесі розвитку людства з’являлися історично сформовані спільності людей – роди, племена, народності, нації. У науці часто зустрічається і поняття «етнос».
Етнос – група людей, об’єднана спільними ознаками об’єктивного або суб’єктивного характеру. До таких ознак може бути віднесено походження, мова, культура, територія проживання, самосвідомість та ін.
У сучасному світі налічується від 2 500 до 5 000 етносів, але тільки невелику їх частину можна зарахувати до націй. На території нашої країни проживає понад 100 етносів, включаючи близько 30 націй.
Характерні риси етносу:
• мовна спільність;
• спільна історична спадщина;
• особлива матеріальна і духовна культура;
• сімейно-побутове поведінку;
• норми повсякденної поведінки, етикет.
Плем’я – етнічно та соціально близька спільність людей, члени якої пов’язані родовими відносинами, мають один ареал проживання, загальну культуру, мову і самоназва (племена первіснообщинної епохи, союзи племен, племена кочівників).
Народність – спільність людей, що з’явилася на історичному етапі розпаду родоплемінних відносин. В її основі мовне і територіальну єдність, спільні економічні інтереси і культурні традиції (малі народності Півночі, Сходу).
Асиміляція – процес поглинання одного етносу іншим, в процесі якого менш розвинений етнос засвоює чужу культуру, втрачаючи власну.
Діаспора – частина народу, постійно перебуває (добровільно або вимушено) на території іншої держави, за межами своєї країни.

Посилання на основну публікацію