Завдання державного і муніципального управління

Цілі управління

Цілі державного і муніципального управління закріплені в нормативних актах, в яких виражаються всі дії управлінців. Цілі мають бути привабливі, визнані і підтримувані громадянами, тобто реальними.

Розрізняють такі види цілей:

 • Суспільно-політичні. Вони охоплюють цілісний розвиток суспільства, в них виражається стратегія подальшого розвитку суспільства.
 • Соціальні. Являють собою вплив політичних цілей на громадську структуру суспільства.
 • Духовні. Створюються умови, які дозволяють сформувати багату духовно особистість.
 • Економічні. Визначають стратегію розвитку економіки.
 • Організаційні. Спрямовуються на формування ефективної системи державного управління.
 • Інформаційні. Направляються на встановлення зв’язків між об’єктом і суб’єктом відносин.

Завдання муніципального управління

Для реалізації інтересів муніципального освіти цілями зумовлені завдання управління на муніципальному рівні.

Завдання управління являє собою результат дій, який досягається за певний відрізок часу і характеризується кількісними та якісними даними і параметрами даних результатів.

Досягнення цілей управління має на увазі під собою рішення комплексу завдань, але необхідно відповісти, що мета встановлюється завданням, а також вказується термін її досягнення і конкретизуються характеристики результату. Досягнення мети, можливо, тільки при прийнятті та вирішенні завдань.

Цілі розподіляться в просторі і в часі виходячи зі структури муніципального освіти і утворюють певну ієрархію завдань. Рішення яких призведе досягненні поставленої мети.

У муніципальному управлінні можливо визначити 3 рівні завдань:

 • Врегулювання стабільності параметрів і підтримання їх на заданому рівні,
 • управлінські функції в області життєдіяльності муніципального освіти,
 • оптимізування функціонування всієї освіти.

До завдань, які сприяють досягненню мети муніципального управління можна віднести:

 • реалізацію потенціалу муніципального освіти в соціально економічній сфері,
 • задоволення потреб населення в різного роду послугах, наприклад, культурних чи соціальних,
 • поєднання місцевих і державних інтересів,
 • підтримання системи, яка забезпечує життєдіяльність муніципального освіти, наприклад, пожежна безпека,
 • забезпечення умов для виробництва сприятливих послуг.

Завдання державного управління

Вчені виділяють наступні завдання державного управління:

 • охорона конституційного ладу країни,
 • створення сприятливих умов для суспільства, а також забезпечення життєдіяльності особистості, захист прав, свобод та інтересів громадян,
 • стійке формування громадських і політичних умов для відправлення функцій органів державної влади,
 • забезпечення роботою державних органів, дотримуючись їх компетенції, вдосконалення умов державної служби, а також професійної діяльності службовців,
 • розкриття принципу відкритості,
 • створення сприятливих міжособистісних відносин, які дозволять забезпечити розвиток позитивних особистих якостях працівників органів державної влади.

Таким чином, можна відзначити, що перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування стоять важливі завдання, досягнення яких дозволить поліпшити якість життя населення і дозволить вивести державу на новий міжнародний рівень.

Посилання на основну публікацію