Соціалізація особистості в педагогіці

Поняття соціалізації в педагогіці

Соціалізація в педагогіці розглядається як процес соціального включення людини на різних вікових етапах з урахуванням особливостей віку, оточення, середовища функціонування, особливостей віку і виховання.

Соціалізація, з точки зору педагогічної думки, складається з наступних елементів:

 • формування і становлення свідомості і світогляду за допомогою навчання мови, соціальним цінностям і ідеалам
 • навчання культурі, яка властива тій соціальній групі, тому суспільству, до яких відносить себе людина
 • оволодіння соціальними ролями і навичками спілкування, самореалізації
 • акумулювання соціального досвіду

Соціалізація як процес, явище і результат

В рамках педагогіки соціалізація розуміється в трьох значеннях: як процес, явище і як підсумок формування особистості.

Розглядаючи соціалізацію як процес, їй надають значення соціального формування і розвитку особистості людини, обумовлене характером відносин людини і соціокультурного середовища, пристосування до умов цього середовища і самореалізації, що залежать від особливостей людини.

Соціалізація як процес формує людину як елемент суспільства, в якому він існує.

Розглядаючи соціалізацію як явище, педагоги розуміють її як свідчення існування суспільства, необхідного для природного розвитку соціальної сутності людини.

Соціалізація як результат означає соціально-педагогічну характеристику людини як елемента суспільства відповідно до віковим періодом.

Формування особистості людини передбачає збільшення і поглиблення соціальних інтересів, що є реальним мотивом до діяльності, ідеалів, що визначають основну мету діяльності, прагнень, які відображають потреби людини, цінностей, які виражають найбільш істотні і впливові соціальні явища, що відповідають вимогам суспільства, соціальні ролі, які виконує людина в рамках виконань будь-якої соціальної функції, набуває досвід соціальної поведінки, тобто накопичує засвоєні знання, вміння, навички з після ующім відтворенням і передачею.

Соціальний досвід надає допомогу в соціальному зміні людини, формуванні і розвитку особистості людини, навчанні соціальним нормам, а також передачі вже накопиченого досвіду наступному поколінню.

Як було зазначено раніше, соціалізація є процесом взаємодії людини і соціуму. Люди, соціальні групи, соціальні інститути, які взаємодіють з людиною в ході соціалізації називаються агентами соціалізації.

Агенти соціалізації

У педагогіці прийнято виділяти агентів первинної соціалізації та агентів вторинної соціалізації.

Під агентами первинної соціалізації прийнято розуміти все те, що безпосередньо взаємодіє з людиною, впливаючи на його соціалізацію. Це батьки, родичі, школа, друзі і т.д., тобто всі ті, з ким доводиться стикатися людині на ранніх етапах свого життя, в дитинстві.

Агенти вторинної соціалізації – ті, хто впливає на процес соціалізації людини опосередковано. Це різні установи, армія, церква, ЗМІ, держава і т.д. Агенти вторинної соціалізації діють в більш пізній етап розвитку людини, їх вплив потрапляє на період зрілості і старості.

Види соціалізації в педагогіці

У педагогіці прийнято виділяти наступні види соціалізації:

 • полоролева, полягає, виходячи з назви, в освоєнні соціальних ролей людиною, обумовлених його приналежність до тієї чи іншої статі і їх прояв в той чи інший віковий етап. У дитинстві це самоідентифікація себе як хлопчика чи дівчинку, в юності наречена або наречений, в зрілому віці чоловік або дружина, в старості батько або мати і т.д.);
 • сімейно-побутова соціалізація полягає в засвоєнь соціальних ролей, виконуваних в сім’ї відповідно до існуючого соціальним становищем;
 • професійно-трудова соціалізація розглядається як виконання соціальних ролей в рамках професійної діяльності;
 • субкультурних-групова полягає у виконанні соціальних ролей в залежності від культури його оточення, середовища життєдіяльності, навчання і т.д.

Схильності в процесі соціалізації

У педагогіці прийнято виділяти індивідуальні схильності людини до соціального розвитку і досягненню досконалості, що мають вроджену чи набуту основу.

У процесі соціалізації ці схильності можуть бути реалізовані або пригнічені, посилитися або ослабнути. Залежно від соціальної важливості, схильності ділять на позитивні і негативні:

 • позитивні схильності – основа соціальних здібностей для цілеспрямованого і осмисленого розвитку людини в процесі соціалізації в момент, коли він має можливість досягти найкращого результату саморозвитку і самореалізації. Найбільше значення має облік позитивних схильностей в роботі з дітьми, що мають особливі потреби.
 • негативні схильності – особливості людини і його особистості, що обмежують його в можливостях розвитку або негативно впливають на його розвиток.

Аналізуючи соціалізацію людини, педагогами було виділено два напрями, які визначають особливості соціального розвитку, навчання і виховання людини:

 • Біогенетичний напрямок підтримує ідею обумовленості розвитку людину спадковістю. Тим часом, даний напрямок не має достатніх підстав, спадковість визначає тільки можливе, але ще не достатня для соціального розвитку особистості.
 • Соціогенетичний напрям розглядає людину як динамічний матеріал, що піддається впливу вихователя і здатний прийняти необхідну форму. Даний підхід також не ідеальний, оскільки вплив вихователя обмежується здібностей і можливостей дитини до будь-яких змін.

Таким чином, при соціалізації людини слід враховувати його особливості та можливості, схильності до змін, в цьому відбивається єдність біогенетичного і соціогенетичного напрямків до розуміння соціалізації в педагогіці.

Посилання на основну публікацію