Проблеми міжнародного права

Проблеми в міжнародному праві

Міжнародне право є галуззю права. Ця галузь права регулює питання, пов’язані з міжнародно-правовими відносинами між різними суб’єктами міжнародного права, а саме державами, національними урядами, а також міжнародними організаціями.

  • Незважаючи на активний розвиток світової спільноти, є певні проблеми міжнародно-правового регулювання окремих областей. Наявність проблеми в даній сфері пов’язано з декількома факторами:
  • застарілі норми міжнародного права, які існують вже тривалий час і багато в чому не адаптовані до сучасної ситуації;
  • прогалини у правовому регулюванні безлічі областей;
  • конфлікти інтересів держав при створенні міжнародно-правових норм.

Зазначені проблеми призводять до того, що не в повній мірі регулюються міжнародно-правові відносини, виникають неврегульовані області, що призводить до неточностями і невизначеностей правового статусу багатьох суб’єктів міжнародного права. Це унеможливлює багато міжнародні аспекти співпраці держав, робить негативний вплив на розвиток відносин в міжнародно правовій сфері. Розглянемо деякі найбільш актуальні проблеми міжнародного права.

Проблема міжнародно-правового регулювання дослідження і використання космічного простору

В даний час міжнародно-правові відносини у цій сфері регулюються міжнародним космічним правом. Основні нормативно-правові акти у даній сфері – це резолюції Генеральної Асамблеї ООН, міжнародні договори, а також інші документи, в тому числі велика кількість двосторонніх і багатосторонніх угод, які так чи інакше регулюють міжнародні аспекти співпраці в космосі. Незважаючи на наявність великої кількості міжнародно-правових актів у даній сфері, залишається безліч невизначеностей та прогалин. Наприклад, не визначений правовий статус космічних туристів, які не врегульовані правові питання в ставленні до геостаціонарної орбіти і її правового статусу, проблеми видобутку корисних копалин в космосі, координації діяльності міжнародних організацій в даній сфері і так далі.

Найбільш актуальним тут здається питання формування правового статусу космічного туриста, так як сьогодні активно йде формування комерційного ринку в даній сфері. Вже до 2020 року планується, що космос будуть відвідувати не менше одного мільйона туристів, а до 2030 п’ять мільйонів. У зв’язку з перспективами розвитку космічних подорожей і пов’язані актуальні питання в даній сфері.

Основні нормативно-правові акти у даній сфері вироблялися ще в 1960 року, коли про космічний туризм ще толком ніхто і не замислювався. Тому не робилися розмежування між професійними космонавтами і туристами, всі вони були посланцями людства в космос.

Не менш важливим питанням є так звана геостаціонарна орбіта, яка проходить над екватором землі. Розміщення супутників на ній є дуже корисним для розвитку інформаційних технологій. З огляду на, що вона проходить прямо над екватором, розміщення супутників на ній сприяє рівномірному розподілу сигналів по всій планеті. Однак проблема полягає в тому, що місце на геостаціонарній орбіті обмежена, тобто лімітовано.

В даний час на геостаціонарній орбіті перебувають вже понад 6 150 супутників різних країн, проте потреба в них все зростає. Деякі країни виставляють свої претензії на геостаціонарну орбіту, заявляючи, що вона є продовженням магнітного поля Землі, а відповідно є продовженням території, над якими вона знаходиться. Організацією Об’єднаних Націй дані заяви були піддані різкій критиці і відкинуті, так як відповідно до загальних принципів міжнародного права космічний простір належить всьому людству. Однак тоді виникає питання, хто буде нести відповідальність за падіння супутника на територію держава, в якому воно знаходиться.

Актуальним також є розгляд правового статусу Організації Об’єднаних Націй.

Багато хто вважає, що Організація Об’єднаних Націй має потребу у скасуванні, так як вже не справляється з тими завданнями, які покладені на неї. На наш погляд, існування даної організації цілком можливо і прийнятно, однак очевидно, що її структура, функції і повноваження потребують модернізації.

Проблемні питання міжнародного регулювання ведення війни

Сучасний стан міжнародних відносин говорить про високий рівень озброєності багатьох держав, щодня ми бачимо виникають конфлікти і війни в різних районах земної кулі, масове винищення цивільного населення. Врегулювання проблем, що виникають і конфліктів проводиться правовими засобами міжнародних організацій.

Люди, які перебувають на поле бою, повинні вести збройний конфлікт за принципами міжнародного права. Норми в даному випадку регламентують питання прав і обов’язків з боку воюючих сторін в ході збройного конфлікту з урахуванням роз’яснення способів і засобів ведення військових дій.

Механізми, які створюються людиною, несуть величезну небезпеку. Дані питання особливо актуальні при веденні війн, так як застосування зброї може призвести до знищення всієї планети, зокрема, зброю масового ураження. Згідно із зазначеним положенням особливо актуального значення в даній сфері мають заборонені засоби і способи ведення війни.

Війна виступає в якості збройної боротьби між державами і народами, військовими діями між державами. Сучасне міжнародне право контролює питання уникнення нічим не виправданих засобів серед воюючих і мирного населення. Так, не допускається взяття заручників під час війни, застосування певного виду зброї.

Посилання на основну публікацію