1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Правознавство
 3. Проблеми інформаційного права

Проблеми інформаційного права

Особливості інформаційного права

Право на інформацію в Україні конституційно закріпилося більш десяти років тому. За ці роки прийнято чимало законів, що регулюють інформаційну сферу. Створено науково-дослідна і навчальна дисципліни, які складають інформаційне право.

Інформаційний простір все більше розширюється за допомогою інформаційних технологій і виходить за рамки правомочностей деяких держав, а також національних систем законодавства і права.

Світ сучасної людини складається з реального і віртуального простору. Мережеві телекомунікації, засоби масової інформації – електронні та друковані, інтернет і його складові, провідні та безпровідні системи, мобільні телефони – це все те, що займає увагу і час сучасного суспільства. Інформаційний простір надає як позитивний вплив на життя людини і суспільства, так і негативний.

Інформаційне право є однією з найскладніших сфер права, що обумовлено його специфічним предметом – суспільними відносинами в області інформації, використанням інформаційних технологій і захистом інформації.

Інформаційні відносини виникають при реалізації інформаційних процесів:

 • виробництва,
 • пошуку,
 • збору,
 • накопичення,
 • передачі,
 • обробки,
 • поширення,
 • споживання інформації.

Інформаційне право тісно взаємопов’язане з такими галузями права: конституційне, фінансове, трудове, адміністративне і т.д.

Інформація як предмет правового регулювання

Стрімко розвивається сфера відносин в інформаційному середовищі потребує соціальних регуляторах і правовому регулюванні. В умовах глобалізації постає питання про вивчення зв’язку інформації та права. На порозі розвитку правового регулювання відносин і його методів, які пов’язані з інформацією та з її енергетикою, виникають питання і проблеми, не вирішивши які рухатися до нових рубежів ставати дуже важко, а іноді неможливо. З огляду на сучасного етапу розвитку суспільних відносин ця проблема отримала назву «інформаційне суспільство».

Друга проблема інформаційного права полягає в поданні інформації як предмета правового регулювання і ресурсу соціального розвитку. Дані значення інформації вимагають корекції окремо, кожне само по собі. Потрібно визначити їх зв’язок, побудова і синхронність основи їх використання, яка може стати новим етапом розвитку цивілізації, допоможе відійти від таких укорінених якостей, як бюрократія, тенократія і організаційні властивості, які стоять на шляху до нових просування і випробувань, провідним суспільство до нового життя .

Проблема інформаційно простору виникла при виділенні інформації в окрему самостійну галузь. Інформаційний простір, в загальному розумінні, – це особлива оболонка життєвого простору планети. Інформаційний простір, як область поширення інформації та наповнення нею середовища навколо, яка не збігається з територіальними межами країни і має змішаний тип наповнення.

Інформаційний простір формується за допомогою інформаційно-технологічної інфраструктури, воно створюється в витоках інформаційного середовища всієї планети і споживається необмеженим, а іноді обмеженою кількістю користувачів. Основним інформаційно-технологічним ресурсом, який реалізує цей простір, є Інтернет.

Інформаційне право і суспільство

Проблема співвідношення держави і суспільства та їх ступінь впливу на інформацію і право почав вивчатися досить давно. Інститут держави дуже тісно пов’язаний з механізмом права і його долею, без інформаційних ресурсів, які виступають в ролі джерела і засоби соціального управління, він стає незрозумілий. Дана проблема торкнулася все цивілізаційні етапи розвитку на планеті, і зараз охоплює всі держави і всі земний простір.

Теза «Держава і Суспільство» є першорядною проблемою для гуманітарних наук у багатьох країнах. Головним завданням інформаційного права є забезпечити приклад і стратегію нового споруджуваного суспільства, за умови використання всіх інституцій організації і підтримати порядок в перехідний період. Проблеми, пов’язані з розвитком цивілізації обговорюються світовим співтовариством з давніх-давен, і їм приділяється чимало уваги. Питання права в умовах інформатизації, навпаки, не знаходять належного визнання і уваги.

З правової точки зору інформаційний простір є дуже цікавим об’єктом вибудовування і регулювання согласуемое, що протистоїть або спільного правомочності різних суб’єктів: корпоративних, приватних, державних і громадських структур. Це зона дії ринку і хаотичного освіти, яке не має механізмів управління і необхідної регламентації. Проблема простору екологічного, правового, економічного та інших, є наслідками зародилися процесів глобалізації.

Важливою проблемою інформаційного права є розуміння слова «свобода» в праві, в законі, в правових відносинах і правозастосовчій практиці. Дуже важливо встановити зв’язок між категорією «свобода» трактуючи конституційні положення про свободу слова, думки, пошуку, а також, отримання, передачі, виробництва і поширення інформації.

Питання інформаційного права розглядають проблему моніторингу законодавства і правозастосовчої практики. Спочатку це питання відносили до науково-прикладної області. Однак, проблема моніторингу права, яка орієнтована на методи, принципи та індикатори оцінки результату, не потребує індивідуальної теорії. Трохи уваги практично всіх галузей права, приділяється проблемам оцінки та аналізу чинного законодавства, до перспектив його розвитку.

Останнім часом з інформаційним суспільством пов’язані чималі очікування, так як воно:

 • має значний потенціал для підвищення якості життя як окремої людини, так і всього суспільства;
 • розширює можливості для розвитку підприємництва (зокрема, малого та середнього);
 • сприяє раціональному використанню місцевих ресурсів і умов;
 • сприяє розвитку сфери управління, охорони здоров’я, освіти і т.д.

На тлі цього створюються хороші передумови для економії природних ресурсів, модернізації виробництва, переходу до сталого розвитку, захисту навколишнього середовища.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Форми функцій держави