1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Правознавство
 3. Приклади норм релігійного права

Приклади норм релігійного права

Поняття і загальна характеристика релігійних норм права

Одними з найдавніших регуляторів суспільних відносин, що виникли практично одночасно зі звичаями і виступили в якості передумов сучасних правових норм, визнаються релігійні норми.

Проводячи характеристику релігійних норм, слід звернути увагу на те, що їх відрізняє широка різноманітність, обумовлене різноманітністю існуючих в даний час і існували історично релігійних течій і напрямів. Відповідні релігійно-правові приписи випливають із сутності релігійних постулатів тієї чи іншої конфесії, і відрізняються властивостями обов’язковості для всіх послідовників конкретного віросповідання.

З точки зору зовнішнього закріплення, джерелами релігійних норм виступають різного роду священні писання, релігійні книги, в змісті яких відображаються обов’язкові заборони, зобов’язування, а також ті чи інші дозволи і приписи.

Сакральний характер релігійно-правових норм визначив їх значний вплив на життя суспільства в тих країнах, де був сильний вплив самої релігії. Більш того, у багатьох країнах релігія як і раніше зберігає значні позиції в упорядкуванні різноманітних сфер суспільного життя, однак не можна не визнати, що її вплив поступово слабшає, і найчастіше зберігається в силу існування багатовікової традиції, а не шанування божества або страху перед божественної карою .

Таким чином, виходячи із зазначених ознак може бути сформульовано наступне визначення релігійних норм:

Релігійні норми – сукупність встановлених в священних писаннях правил поведінки, що регламентують відносини віруючих до Бога і церкви, питання організації та функціонування релігійних організацій, а також суспільні відносини, що складаються між віруючими, а так само між віруючими і іновірцями

Приклади норм мусульманського права

Переходячи до безпосередньої характеристиці конкретних прикладів релігійних норм, представляється доцільним звернутися безпосередньо до регулятивних норм, сприйнятим в рамках тих чи інших конфесій.

Так, в мусульманському праві велику увагу приділено регулюванню питань шлюбу і сім’ї. При цьому в числі конкретних норм, сприйнятих у відповідній сфері можна назвати:

 • Для укладення шлюбу достатньо згоди батька (опікуна) нареченої;
 • Особливі правила про віросповідання чоловіка: мусульманкам заборонено виходити заміж за немусульманина, а чоловікам дозволяється вступати в шлюб з християнками або юдейки;
 • Детально регламентована процедура одруження, що складається з чотирьох етапів: сватання, передачі нареченої в будинок нареченого, весільного торжества, фактичного вступу в шлюбні відносини, після якого розпочатий процес одруження вважається доконаним;
 • Заборона на вступ в шлюб з близькими родичами;
 • Допускається багатоженство (до чотирьох дружин);
 • Окремі правила про вік повноліття (розрізняються у послідовників окремих течій ісламу).

Поряд з шлюбно-сімейними відносинами, нормами мусульманського права детально регламентовано питання кримінального права. Причому на релігійних догматах засновано більшість кримінально-правових питань, починаючи з визначення злочинності і його тяжкості.

Зокрема, нормами мусульманського права встановлювалося п’ять основних цінностей ісламу: релігія, життя, розум, продовження роду і власність. Значення виділення відповідних категорій полягає в тому, що посягання на зазначені цінності визнавалися найбільш тяжкими і закономірно вабили суворіше покарання.

Також встановлювалася класифікація видів злочинних посягань:

 • Хадд – злочини, що посягають на, так звані, «права Аллаха», тобто пов’язані зі злочинним порушенням основних цінностей ісламу (віровідступництво, бунт, перелюбство, вживання спиртних напоїв, і т.д.);
 • Тазір – діяння, відповідальність за які визначається на розсуд суду (невиконання релігійних обов’язків, хабарництво, порушення мусульманської моралі). В якості міри відповідальності за відповідні діяння передбачається застосування усного осуду, тілесних покарань, штраф, і навіть позбавлення волі, однак вони не призначаються в разі каяття винного або вибачення правопорушника потерпілим;
 • Кісас – категорія злочинів, що охоплює найбільшу кількість злочинів проти особистості, включаючи вбивство і заподіяння шкоди здоров’ю.

Приклади норм індуїстського права

Ще однією релігійної правовою системою, що зберігає велике значення в сучасному світі виступає індуїстська правова система, регулятивний вплив якої поширюється, за різними оцінками на близько 1 млрд послідовників індуїзму по всьому світу.

Найбільш значущою і відомої нормою індуїстського права виступає твердження про існування даних від народження соціальних ієрархічних категорій, кожній з яких притаманна власна система прав, обов’язків і моральних догм.

У зв’язку з цим, також встановлено, що кожній людині належить поводитися в суворій відповідності з тим, як це передбачено для його соціальної касти.

При цьому також слід звернути увагу на те, що індуїстська право увібрало в себе безліч стародавніх звичаїв, в зв’язку з чим, нерідко підкреслюється його звичайний характер. Причому відповідні звичаї вельми різноманітні, і кожна каста (Інтернет-мовлення) слід своїм власним традиціям і звичаям у виборі форм щоденного соціальної взаємодії.

В індуїстському праві також встановлені норми про те, що дозвіл місцевих суперечок належить до відання Зборів касти, з урахуванням думки громадськості. При цьому відповідному зборам належать і значні владні повноваження.

Нормативно передбачається також певний аналог аналогії права, в силу якого, за відсутності певної норми з конкретного питання, індуїстська право відносить рішення конкретного питання до повноваженням судді, який дозволить його по совісті і справедливості.

ПОДІЛИТИСЯ: