1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Правознавство

Правознавство

Які послуги користуються попитом у постіндустріальних країнах?

0 коментарів

Це ті країни, у яких на частку сфери послуг припадає більше половини ВВП. У цьому списку знаходяться:

США - 80% на 2002 рік. Країни Євросоюзу - 69,4% в 2004 році....

Конвенція про права дитини - короткий зміст

0 коментарів

Для початку, необхідно розібратися з терміном Конвенції. Міжнародний документ, який був прийнятий 20.11.1989 і засвідчує всі права дітей у віці від 0 до 18 років, називається Конвенцією про права дітей....

Сучасні держави з абсолютною монархією

0 коментарів

В даний час збереглися кілька держав з такою формою правління. це:

Ватикан - теократична держава, вся влада в якому належить главі католицької церкви - Римському Папі. Королівство Саудівська Аравія, згідно...

Відмінні риси і особливості абсолютної монархії

0 коментарів

Відмінними рисами абсолютної монархії є:

централізація всіх владних повноважень; жорстка ієрархічна структура державного управління; наслідний характер передачі влади; влада монарха не може бути обмежена.

В Європі розквіт абсолютизму припав на...

Причини урбанізації

0 коментарів

Місто не відразу стало визнаватися і не відразу стало основною областю для проживання людей. Довгий час міські території були скоріше винятком, ніж правилом через панування таких форм виробництва, в основі...

Що включає в себе міська агломерація?

0 коментарів

Міська агломерація - це термін, який йде поруч з процесом урбанізації всього населення світу. Це поняття означать поєднання міських пунктів, розташованих по сусідству, в одну велику і функціональну систему. Усередині...

Урбанізація міст - визначення

0 коментарів

Слово урбанізація виникло від латинського слова urbanus, що дослівно перекладається як міський. Під терміном урбанізація (в широкому його значення) сприймається зростання ролі міській місцевості в загальній життя людини і навколишнього...

Політичний режим: визначення, види, типи та ознаки

0 коментарів

Політичний режим (далі ПР) - це сукупність методів, прийомів і форм управління суспільством, спосіб функціонування системи управління, спосіб здійснення в країні державної влади і управління.

У сучасній політології це поняття...

Влада і її ознаки

0 коментарів

Ознаки державної влади історії держава як термін пояснюється як соціальна організація, яка володіла нескінченної владою над населенням, яке проживає в межах її території. Держава відповідає за забезпечення народного блага і...

Держава: історія, функції та ознаки

0 коментарів

Визначення такого поняття, як «держава» дуже багато.

Вчені протягом багатьох століть формували правильне пояснення, хоча єдиного значення до сих пір не існує.

Держава відповідає за забезпечення народного блага і збереження...