1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Правознавство

Правознавство

Мотиви правомірної поведінки

0 коментарів
Загальна характеристика мотивів правомірної поведінки

Під правомірним поведінкою прийнято розуміти таку поведінку людини, яке відповідає нормативним приписам, установленим в діючих джерелах правового регулювання. При цьому, характеризуючи мотиви правомірної поведінки, дослідниками...

Правова культура суспільства

0 коментарів
Загальна характеристика правової культури суспільства

Правова культура суспільства виступає невід'ємною частиною культури в цілому, яку в сучасній антропології прийнято визначати як сукупності створених людиною благ. Вчені-соціологи пропонують розуміти під культурою...

Унітарна форма держави

0 коментарів

Форма державного устрою являє собою елемент форми держави, який характеризує внутрішню структуру держави, його територіальний поділ, передбачає відносини органів влади з його складовими частинами.

Форма державного устрою покликана показати:

Частини...

Публічне право і його галузі

0 коментарів
Поняття публічного права

Однією з найбільш великих класифікацій змісту правових систем є поділ галузей права на приватні - регламентують правові відносини суб'єктів, що перебувають у рівному юридичному становищі, і спрямованих...

Держава в юриспруденції

0 коментарів
Загальне поняття держави

Юридична література містить велику кількість визначень поняття «держава». Пов'язано це з тим, що держава виконує найважливіші завдання і функції, пов'язані з життєдіяльністю суспільства. Крім цього, держава -...

Ознаки та види правомірної поведінки

0 коментарів
Поняття правомірної поведінки

Людську поведінку в цілому є предметом вивчення психологічної науки, і визначається як спрямованої на взаємодію з людьми і навколишнім середовищем, психофізичної активності людини.

Поведінка різних людей відрізняється...

Суб'єкти правової культури

0 коментарів
Види суб'єктів правової культури

Правова культура має тісний зв'язок з нормами права, з правосвідомістю, правотвірністю, правозастосовча практика, тобто вона пов'язана абсолютно з усією юридичною діяльністю. При цьому правова культура немислима...

Об'єкти і суб'єкти муніципального права

0 коментарів
Об'єкти муніципального права

Найважливішою характеристикою будь-якої самостійної галузі права виступає характеристика її об'єкта - тобто тієї частини суспільного життя, явища або процесу на якій безпосередньо направлено регулятивний вплив відповідної правової...

Функції, цілі та завдання юриспруденції

0 коментарів
Цілі і завдання юриспруденції

Юриспруденція є різновидом соціальної діяльності, яка спрямована на врегулювання, підтримку і виконання охоронних заходів по відношенню до суспільних відносин і властивими їй правовими (специфічними) методами і...

Населення в міжнародному праві

0 коментарів

Загальна характеристика та підходи до визначення населення в міжнародному праві
Однією з ключових і найбільш часто застосовуються категорій сучасного міжнародного права виступає категорія «населення». При цьому необхідно звернути увагу...