Основні функції права

Функції права відображають ту роль, яку право грає в житті суспільства. Вони почали формуватися, коли не було держав. Так – право виникло з появою перших громад людей. Так як було необхідно відразу ж регулювати суспільні відносини.

Наприклад, мисливці зловили великого і жирного кабана. М’ясо розділили. А найбільш жадібний і сильний мисливець – підходить до вас і відбирає вашу частку. Всі розуміють, що якщо так і далі триватиме, то люди будуть йти з громади. Тому збирається рада громади і вирішує, що робити з агресивним мисливцем. Власне, так ось на протязі досить тривалого часу стали формуватися звичаї.

Звідси випливає перша функція права – регулятивна. Норми права регулюють відносини між людьми. Регулювання піддаються в першу чергу найбільш масово значущі відносини: сімейно-шлюбні, і пов’язані з розподілом додаткового продукту.

Друга функція – охоронна. Право виникло для охорони стабільності суспільства. А стабільно воно може розвиватися тоді, коли найбільш агресивні і найбільш розумово розвинені її члени – піддаються усуненню.

Третя – соціалізації. Право покликане транслювати людям правила поведінки. Без з засвоєння стати повноправним членом суспільства не вийде. Зрозуміло право саме по собі не є агентом соціалізації. Ними є конкретні люди, які є виразниками цих норм: працівники правоохоронних органів, наприклад.

Четверта функція права – пресекательной. Право присікає ті діяння, які суперечать стійким нормам суспільного співжиття. Наприклад, хоче людина собі замовити мікронаушнік, або ручку-шпигун, яка підсилює голос з відстані 20 метрів. Шукає ці товари в Інтернеті. І раптово дізнається, що за шпигунів передбачається 20 років в’язниці. Чи буде він купувати собі такі товари, знаючи про наслідки?

Також ці функції розділені на види:

  • За сферою дії: економічна, політична, соціальна.
  • За суб’єктам правовідносин: законодавча, судова, виконавча.
  • По впливу на суспільство: соціалізації, культурна, світоглядна.

Зокрема політична функція, пов’язана з тією чи іншою політикою. Наприклад, політика підтримки малого бізнесу виражається в тому, що держава приймає закон (в якому міститися правові норми): воно вводить спрощену систему оподаткування для індивідуальних підприємців. Тісно з нею пов’язана і економічна функція, так як в даному конкретному прикладі регулювання піддається економічна сфера – підприємець – економічний суб’єкт.

Судова функція в тому полягає, що суд при винесенні того чи іншого судового рішення, або вироку повинен керуватися в першу чергу законами, правом.

Культурна і світоглядна функція полягають в тому, що право повинне брати участь у формуванні правової культури особистості. Особистість повинна чітко розуміти свої права та обов’язки. Інакше функціонування суспільства буде неможливим.

Посилання на основну публікацію