Функції муніципального права і його особливості

Функції муніципального права

Муніципальне право як галузь права має сукупність функцій, які притаманні публічному, приватному праву. Також муніципальне право має власні і що примикають функції.

Функція муніципального права розуміють як головні напрямки дії нормативно-правових норм на суспільні правовідносини, які складаються в системі місцевого самоврядування.

Система муніципального права подразделена на наступні великі угруповання функцій: загальну і спеціальну.

Загальна група включає в себе:

  • фінансово-економічну (встановлення муніципальної форми власності; бюджетно-фінансової системи муніципального освіти; упорядкування економічних відносин органів місцевого самоврядування з юр. особами безлічі форм власності);
  • організаційно-політичну (встановлення форм реалізації публічної влади на місцях, порядку створення та організації органів місцевого самоврядування; визначення способів організації контролю і здійснення управління на території; визначення статусів суб’єктів муніципальних правовідносин і меж їх компетенції);
  • організаційно-ідеологічну (формування ідеології реалізації публічної влади на місцях, а також правову культуру суб’єктів муніципальних правовідносин; залучення навичок формування громадянського суспільства і правової системи держави);
  • комунікативну (забезпечення зв’язку між суб’єктами та об’єктами управління в муніципальній сфері).

Спеціальні функції включають в себе регулятивну і охоронну.

Ці дві функції надійно переплетені між собою, так як одна з них – первинна, а друга є похідною. Регулятивна є первинною, так як муніципальне право призначається сприяти діяльності та приведення до досконалості соціальних, економічних, управлінських та організаційних правовідносин.

У цьому випадку право наводить порядок не тільки по відношенню до влади, а й у взаємовідносинах органів місцевого самоврядування, а також муніципальних службовців з суб’єктами, що здійснюють господарювання та громадянами України. У конкретно в цьому і полягає особливість функції регулятивного муніципального права. Регулятивна функція фактично впливає на всі загальні функції.

В системі муніципального права регулятивна функція задає початку самоврядування і подає суб’єктам муніципальних правовідносин здійсненні на можливості для самостійної організації і самостійного регулювання. Громадяни України мають право самостійно і незалежно здійснювати місцеве самоврядування на території України, про це прямо сказано в Конституції України. З цього можна зробити висновок, що правові норми муніципального права встановлюють різновид місцевої влади (виконуючи організаційно-політичну функцію) і впливають на порядок її здійснення (громадяни самостійно панують).

Муніципальне право містить в собі диспозитивні правові норми, в зв’язку з цим можна зробити висновок, що регулююча функція допускає самостійне регулювання в системі управління на місцях: обрання народом або ж представницьким органом глави муніципального освіти, формування представницьким органом муніципального району всенародного обрання глави поселення, депутатів цих поселень і т.п.

Охоронна функція передбачає встановлення основних напрямків у впливі на забезпечення наступних гарантій місцевого самоврядування: в економічній, політичній сферах і т.д., а також судовий захист суб’єктів муніципальних правовідносин. Суб’єкти муніципальних правовідносин вправі здійснювати захист своїх інтересів через суди загальної юрисдикції та арбітражні суди, відповідно до цивільного законодавства. Більш того, органи місцевого самоврядування, здійснюючи свої повноваження, повинні керуватися законодавством України, охороняти законні інтереси інших суб’єктів правовідносин. Охоронна функція має профілактичну і репресивним характером.

Функції муніципального права засновані на функціях загальної правової теорії, як і функції інших галузей права, мають свої особливі риси, які полягають в специфіці публічної влади на місцях, способах її створення і здійснення діяльності.

Особливості муніципального права
Серед особливостей муніципального права виділені:

комплексний характер муніципального права;

  • муніципальне право – досить-таки молода, швидко розвивається галузь права України. Законодавство розвивається в швидкому темпі, також швидко розвивається і наука, в зв’язку з цим з’являються проблеми;
  • муніципальне право є публічною галуззю права. Публічними галузями називаються галузі, які займаються регулюванням відносин, які випливають із владних відносин.

Джерелом влади є місцеве населення. Тому найбільш сильний зв’язок муніципальне право має з конституційним, адміністративним та іншими галузями українського права.
Муніципальне право представлено сукупністю норм, які регулюють життєдіяльність органів місцевого самоврядування, а з іншого боку є науковою і навчальною дисципліну, що вивчає практику реалізації правових приписів даної сфери суспільних правовідносин. Саме цей двоїстий характер багато в чому визначив особливості муніципального права.

Муніципальне право як наукова дисципліна і як сукупність законодавчих норм, має ряд своїх специфічних рис.

Варто відзначити, що, все ж, головною особливістю муніципального права є її комплексний метод правового регулювання суспільних правовідносин, тісно пов’язаний із суміжними галузями права: конституційним, адміністративним та іншими.

Посилання на основну публікацію