1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Правознавство
 3. Формування інформаційного права

Формування інформаційного права

Передумови формування інформаційного права

Становленню і подальшому розвитку інформаційного права сприяли фактори науково-технічних досягнень:

 • Науково-технічний прогрес, який сформував передумови для створення електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) як найбільш значного технічного засобу суспільного прогресу в цілому. Створення ЕОМ значно змінило значення і роль інформації в суспільстві.
 • Поява в кінці XX століття високонаукових інформаційних технологій, які стали потужним фактором перетворень в суспільстві. Наукомісткі інформаційні технології є високорозвиненими способами зміни інформації, які засновані на використанні творчого потенціалу фахівців високої кваліфікації і тісно взаємопов’язані з науковими фундаментальними відкриттями.
 • Поява нових технологічних систем для передачі інформації.

Перераховані фактори стали основою для створення умов соціального характеру, так як вони: послужили ефективним засобом для масової інформатизації в соціумі; змінили характер державної політики в розвитку суспільства в інформаційній сфері; активізували в сторону нових інформаційних реалій правову систему.

Масова інформатизація допомогла розвитку нового середовища існування людства – світового інформаційного простору.

Значна зміна технологічних умов соціального розвитку викликало активізацію правової системи (у тому числі освітньої, наукової нормотворчої діяльності).

Формування та створення інформаційного права почалося в кінці XX століття. В Інституті Держави і права РАН в 1998 році створили Сектор інформаційного права. В цей же період в стандартах вищих навчальних закладах з’явилися нові дисципліни «Інформаційне право» і «Правова інформатика».

Особливості формування інформаційного права

Інтенсивні технологічні і технічні процеси сприяють стрімкого накопичення інформації, відбувається інформаційний обмін, а також інформаційну взаємодію як міждержавне, так і в межах однієї держави.

Повсюдне впровадження інформаційних технологій і заснованих на їх базі інформаційних мереж сформувало глобальне світове віртуальний інформаційний простір, в якому інформація переміщується в особливій електронній формі, незвичній для традиційного права. Формується нове масштабне інформаційний простір, а також відкрите інформаційне суспільство.

Значення права як основного механізму регулювання соціальних відносин різко зростає в інформаційному суспільстві, яке стрімко розвивається. Багато суспільні відносини в інформаційній сфері залишаються неврегульованими.

Зростаючі потреби в правовому регулюванні в інформаційному суспільстві ведуть до формування нової галузі права – інформаційного права. Особливості змісту і структури інформаційного права визначають особливості складових дане право елементів.

Перехід до інформаційного суспільства визначає актуальність вивчення інформаційного змісту суспільних процесів, які потрапляють в сферу інтересів права. У сукупність об’єктів правових досліджень необхідно включати форми руху, уявлення, використання відповідної інформації. Саме в цьому лежить об’єктивність виділення інформаційного права в самостійну галузь.

Інформаційне право включає правові проблеми адміністративного права, зосереджуючи їх в сфері регулювання інформаційних відносин, які можуть виступати для адміністративного права недоступними і специфічними для вирішення власними коштами.

В області соціального управління в зв’язку з розвитком інформаційних технологій відбувається витіснення деяких питань інформаційного забезпечення з сфери, що належить адміністративному праву. Базовою складовою таких процесів виступає диференціація процесів інформаційного забезпечення прийняття рішень в галузі державного управління.

Основоположним принципом інформаційного забезпечення в демократизується суспільстві в галузі державного управління є вимога «інформаційної прозорості» усієї адміністративної системи. Отже, інформаційне забезпечення адміністративної системи переходить в сферу інформаційного права.

Розвиток інформаційного суспільства та формування інформаційного права
Формування інформаційного права тісно взаємопов’язано з формуванням інформаційного суспільства.

У процесі формування інформаційного суспільства можна виділити ряд особливостей:

 • наявність інформаційної інфраструктури (інформаційні ресурси і транскордонні інформаційно телекомунікаційні мережі);
 • масштабне використання комп’ютерів і підключення їх до транскордонних інформаційно мереж;
 • підготовка членів соціуму до роботи на комп’ютерах в інформаційних мережах;
 • нові види і форми роботи в віртуальному просторі в інформаційних мережах;
 • можливість до практично миттєвого отримання інформації з транскордонних мереж;
 • можливість до практично миттєвого спілкування;
 • інтеграція засобів масової інформації та транскордонних інформаційних мереж;
 • відсутність геополітичних і географічних кордонів держав, які беруть участь в транскордонних інформаційних мережах.

Сьогодні існує необхідність ліквідації розриву в області інформаційних технологій, зміні методів взаємодії між різними державами в цілях соціального прогресу.

Основні відмежування інформаційного права:

 • повний масив законодавства;
 • становлення, формування та стрімкий розвиток правовідносин в інформаційній сфері, що тягне за собою розширення відносин об’єктів і суб’єктів;
 • соціальна і економічна зацікавленість держави в розвитку і вдосконаленні інформаційних відносин;
 • наявність предмета правового регулювання.
ПОДІЛИТИСЯ: