Правознавство

Проблеми інформаційного права
Особливості інформаційного права Право на інформацію в Україні конституційно закріпилося більш десяти років тому. За ці роки прийнято чимало законів,...
Формування інформаційного права
Передумови формування інформаційного права Становленню і подальшому розвитку інформаційного права сприяли фактори науково-технічних досягнень: Науково-технічний прогрес, який сформував передумови для...
Сутність принципу гуманізму юридичної відповідальності
Сутність принципу гуманізму Юридична відповідальність є мірою державного примусу, що зачіпає права, інтереси і свободи особистості. Ця відповідальність пов'язана з...
Юрисдикція ООН
Поняття і загальна характеристика юрисдикції Організації Об'єднаних Націй (ООН) Організація об'єднаних націй в даний час виступає ключовою міжнародною організацією, створеною...
Колізія юрисдикцій
Колізія юрисдикції внутрішньодержавних органів Динамізм суспільних відносин неминуче призводить до того, що в деяких випадках спостерігається ситуація конфліктів юрисдикції різних...
Юрисдикція і підсудність
Співвідношення юрисдикції та підсудності в римському праві Проблема співвідношення таких поширених в сучасній юридичній науці категорій, як «юрисдикція» і «підсудність»...
Приклади норм релігійного права
Поняття і загальна характеристика релігійних норм права Одними з найдавніших регуляторів суспільних відносин, що виникли практично одночасно зі звичаями і...
Об’єкти і суб’єкти матеріального права
Матеріальні правовідносини: поняття, склад Матеріальними правовими відносинами є ті суспільні відносини що врегульовані правовими нормами. З точки зору права будь-який...
Юрисдикція договору
Поняття і загальна характеристика значення цивільно-правових договорів Однією з найбільш поширених в цивільному обороті категорій виступають договори, що дозволяють упорядкувати...
Юстиція та юрисдикція
Поняття і значення терміна юстиція В юридичній науці існує певний набір базових понять, які отримали розвиток і широке поширення в...
Показати ще