Товар як об’єкт міжнародних торгових угод

Товар — це предмет матеріального світу. Товарами можуть бути як продукти людської діяльності, так і предмети самої природи (копалини, надра, флора і фауна тощо). Предмети, недоступні і невідкриті людьми, об’єктами торгових угод бути не можуть.

Товар можуть характеризувати якість, кількість та ціна.

Якість товару може визначатися різними способами:

— стандарту, коли товар повинен точно відповідати певним документом, який містить характеристику товару і розробляється, як правило, авторитетними організаціями;
— технічних умов, коли відсутня стандарт;
— специфікації, зазначеній в контракті;
— зразком, який є еталоном (один зразок, як правило, знаходиться у продавця, інший — у покупця, третій — у нейтральній організації);
— опису;
— попереднім оглядом;
—справедливій середній якості (наприклад, при торгівлі зерновими);
— способом «тель-кель» (такий, який є») та ін. Кількість товару може бути визначене твердою фіксованою цифрою, або у встановлених межах (близько* більше або менше …).

Ціна товару встановлюється в певних валютах — валютах ціни. Для платежу може бути обрана інша валюта – валюта платежу. Найбільш поширеними валютами є долари США, євро і японська ієна. Для перерахунку валюти ціни у валюту платежу зазвичай використовується поточний ринковий курс валют на день платежу, або на день, що передує дню платежу.

Для фіксації ціни можуть використовуватися такі способи:

—тверда фіксація цін (коли залишаються постійними і не змінюються);
— ціни з наступною фіксацією (в момент укладення договору визначається тільки порядок встановлення ціни. Наприклад, визначення ціни на товар за світовими цінами на конкретну дату);
—ковзні ціни (у ході здійснення угод ціни світові ціни на товари можуть визначатися на підставі наступних джерел:
— біржові котирування;
— аукціонні ціни і ціни торгів;
— контракти, прайс-листи, каталоги, з урахуванням поданих ними знижок або націнок, розміри яких повинні бути обґрунтовані;
—довідкові ціни, що публікуються в періодичній пресі для окремих видів товарів;
— ціни статистики зовнішньої торгівлі;
— індекси цін та ін.

Посилання на основну публікацію