1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Правоведение
  3. Типи і способи правового регулювання

Типи і способи правового регулювання

У праві існує два основних типи правового регулювання: загальнодозвільний і дозвільний.

В основі загальнодозвільного типу лежить правова формула «Дозволено все, що не заборонено законом». При цьому чітко формулюються заборони, обсяг яких, як правило, невеликий. Обсяг дозволений не визначається, що сприяє активізації ініціативності і самостійності суб’єктів права. Даний спосіб широко поширений в галузях права цивілістичного циклу.

Дозвільний тип правового регулювання будується за формулою «Заборонено все, крім того, що прямо дозволено законом». Учасники правовідносин мають право вчиняти лише ті дії, які прямо дозволені законодавством. Даний спосіб застосовується у сфері державного управління, судочинства та правоохоронної діяльності.

Типи правового регулювання обумовлюють вибір відповідних методів і способів правового впливу на суспільні відносини. Для загальнодозвільного типу характерний метод децентралізованого регулювання. Імперативний (авторитарний) метод, навпаки, властивий дозвільному типу.

Виділяють три основні способи правового регулювання:

1. Правовідносини (Управомочивание). Полягає в наданні учасникам певних правовідносин суб’єктивних прав за наявності передбачених законодавством юридичних фактів. Будується на основі правовідносиних (управомочивающих) правових норм. Виникаюча при цьому форма реалізації права називається використанням.

2. Покладання позитивної обов’язки. Передбачає обов’язок суб’єкта правових відносин здійснювати які-небудь активні обов’язкові дії. В його основі лежать зобов’язують правові норми. Відповідна форма реалізації права називається виконанням.

3. Заборона – покладання обов’язків утримуватися від певних дій. Даний спосіб будується на основі забороняють правових норм. Формою реалізації права тут виступає дотримання.

Ефективність правового регулювання визначається співвідношенням між результатом правового регулювання і поставленою метою. Головним орієнтиром для розвитку й удосконалювання елементів механізму правового регулювання повинні виступати інтереси людини. Пріоритетним завданням функціонування механізму правового регулювання є створення режиму сприяння, здійснення законних прагнень особистості.

ПОДІЛИТИСЯ: