Співдружність Незалежних Держав (СНД)

СНД — міждержавне об’єднання, створене на основі Угоди про утворення Співдружності Незалежних Держав від 8 грудня 1991 р. представниками трьох республік колишнього СРСР – Республіки Білорусь, РРФСР та України.

У відповідності з Угодою про утворення та Статуту, цілями Співдружності є розвиток рівноправного і взаємовигідного співробітництва народів і держав у галузі політики, економіки, культури, освіти, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, науки, торгівлі, в гуманітарній і інших областях, сприяння широкому інформаційному обміну, сумлінно і неухильне дотримання взаємних зобов’язань.

Основні органи:

— Рада глав держав Співдружності;
— Рада голів урядів;
— Виконавчий секретаріат СНД;
— Міждержавний економічний комітет;
— Економічний Суд СНД;
— Міжпарламентська асамблея держав — учасників СНД;
— Рада міністрів оборони;
— Рада міністрів закордонних справ;
— Міждержавна рада з космосу;
— Консультативна рада з праці, міграції та соціального захисту населення;
— Рада з культурного співробітництва;
— Рада керівників державних інформаційних агентств СНД;
—Міждержавна Рада з питань охорони промислової власності;
— Правовий консультативна рада;
— Міждержавна комісія з військово-економічного співробітництва та ін.

Основною правовою базою міждержавних відносин у рамках СНД є багатосторонні та двосторонні договори.

В сфері міжнародної торгівлі прийняті наступні угоди:

— Угода про загальні умови поставок товарів між організаціями держав — учасників СНД 1992 7г.;
—Угода про взаємне визнання прав і регулювання відносин власності 1992 р.;
— Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, 1992 р.;
— Угода про регулювання міждержавного ринку цінних паперів 1993 р.;
— Угода про заходи щодо охорони промислової власності і створення Міждержавної Ради з питань охорони промислової власності 1993 р.;
— Угода про узгодження антимонопольної політики 1993 р.;
— Угода про сприяння в створенні і розвитку виробничих, комерційних, кредитно-фінансових, страхових і змішаних транснаціональних об’єднань 1994 р.;
— Конвенція про транснаціональних корпораціях 1998 р.;
— Угода про порядок взаємного виконання рішень арбітражних, господарських і економічних судів на територіях держав — учасниць СНД 1998 р.

Посилання на основну публікацію