Складські цінні папери

Товарний склад може видавати в підтвердження прийняття товарів на зберігання складські цінні папери: складське свідоцтво, варрант (подвійне складське свідоцтво) та ін.

Складське свідоцтво (англ. warehouse receipt, фр. certificat de depot, нім. Lagerempfangschein) є підтвердженням прийняття на склад партій товарів із зазначенням особи або фірми, якій може бути виданий товар. Його виписують управління магазинів або складів. Складське свідоцтво включає:

— дату прийняття товару на склад;
— детальну специфікацію товару;
— вага;
— кількість;
— ставки оплати за складування;
— загальні умови прийому на склад.

Складське свідоцтво видається на пред’явника.

Варант (подвійне складське свідоцтво, англ.: warrant, certificate of deposit, warehouse certif. , dock warrant, фр. recepisse-warrant, нім. Ordeeriagerschein) є одним з видів складського свідоцтва. Основною відмінністю між цими документами є те, що варант має вид цінного паперу і є документом, який допускає передачу, оскільки містить застереження, що дозволяє передавати цей документ, а значить, і право власності на товар, третій особі, що робиться з допомогою індосаменту.

Варант, як правило, складається з двох частин:

— реверсу, є складським підтвердженням наявності товару власності;
— варанта — закладного складського свідоцтва.

Кожна з двох частин подвійного складського свідоцтва і просте складське свідоцтво є цінними паперами. Товар, прийнятий на зберігання за подвійним або простим складським свідоцтвом, може бути протягом терміну його зберігання предметом застави.

У кожній частини подвійного складського свідоцтва повинні бути вказані:

— найменування та місце знаходження товарного складу, що прийняв товар на зберігання;
— поточний номер складського свідоцтва за реєстром складу;
— найменування юридичної особи або ім’я громадянина, від якого прийнято товар на зберігання, а також місце знаходження (місце проживання) товаровладельца;
— найменування і кількість прийнятого на зберігання товару – число одиниць та (або) товарних місць та (або) міра (вага, об’єм) товару;
— термін, на який товар прийнятий на зберігання, якщо такий строк встановлюється, або вказівку, що товар прийнято на зберігання до запитання;
—розмір винагороди за зберігання або тарифи, на підставі яких вона обчислюється, та порядок оплати зберігання;
— дата видачі складського свідоцтва.

Обидві частини подвійного складського свідоцтва повинні мати ідентичні підписи уповноваженої особи та печатки товарного складу.

Правові норми, що регулюють використання складських свідоцтв, що містяться в національних законодавствах держав.

Обидві частини подвійного складського свідоцтва можуть передаватися за допомогою індосаменту разом або окремо, причому до тих пір, поки вони не розділені, індосамент на реверсі тягне за собою передачу варанта.

Товар за варранту може бути отриманий на складі повністю або частково. При отриманні частини товару за варранту в деяких країнах використовується delivery order – розпорядження про видачу. Для того, щоб отримати частину товару, обов’язково надати управлінню складом delivery order разом з варрантом, на якому зазначається часткове отримання товару.

Посилання на основну публікацію