Система Міжнародного торговельного права та його джерела

Міжнародне торгове право як спеціальну галузь правознавства умовно можна розділити на дві частини: загальну і спеціальну.

Загальна частина повинна бути базовою щодо спеціальної і включати такі питання:

— загальні доктрини, норми та інститути, які мають загальне значення для Міжнародного торговельного права;
— правові режими;
— джерела Міжнародного торговельного права;
— суб’єкти;
— об’єкти;
— загальні положення про порядок укладення і здійснення міжнародних торгових угод та ін.

В спеціальній частині розглядаються правові аспекти конкретних міжнародних торгових угод:

— купівлі-продажу;
— представництва і посередництва;
— факторингу;
— лізингу;
— міжнародних розрахунків;
— розгляду спорів у міжнародній торгівлі та ін

Міжнародні правові норми у сфері здійснення торгових операцій відображаються в джерелах Міжнародного торгового права.

До таких джерел можна віднести:
— міжнародні договори;
— міжнародні звичаї;
— рішення міжнародних організацій і т. п.

Посилання на основну публікацію