Припинення і розірвання договору

Відповідно до Віденської конвенції 1980 р. сторона може призупинити виконання своїх зобов’язань, якщо після укладення договору стає видно, що інша сторона не виконає значну частину своїх зобов’язань в результаті:

а) серйозного недоліку в її спроможності здійснити виконання або в її кредитоспроможності;
б) її поведінки по підготовці виконання або по здійсненню виконання договору.

Якщо продавець уже відправив товар до того, як виявилися підстави, зазначені вище, він може перешкодити передачі товару покупцеві, навіть якщо покупець має документом, що дає йому право отримати товар.

Сторона, приостанавливающая виконання, незалежно від того, робиться це до чи після відправлення товару, повинна негайно дати повідомлення про це іншій стороні і повинна продовжити здійснення виконання, якщо інша сторона надає достатні гарантії виконання своїх зобов’язань.

У разі, якщо до встановленої для виконання договору дати стає ясно, що одна із сторін вчинить істотне порушення договору, інша сторона може заявити про його розірвання і, якщо дозволяє час, направити розумне повідомлення. Дані вимоги не застосовуються, якщо інша сторона заявила, що вона не буде виконувати свої зобов’язання.

При постачанні товару окремими партіями невиконання однією із сторін яких-небудь з її зобов’язань стосовно будь-якої партії становить істотне порушення договору щодо цієї партії. Інша сторона може заявити про розірвання договору щодо цієї партії.

Якщо невиконання однією стороною якого-небудь з її зобов’язань стосовно будь-якої партії дає іншій стороні виправдані підстави вважати, що істотне порушення договору буде мати місце щодо майбутніх партій, вона може заявити про розірвання договору на майбутнє за умови, що вона зробить це в розумний строк.

Покупець, який заявляє про розірвання договору щодо будь-якої партії товару, може одночасно заявити про його розірвання у відношенні вже поставлених або підлягають поставці партій товару, якщо внаслідок їх взаємозв’язку вони не можуть бути використані для мети, запланованої сторонами в момент укладання договору.

Принципи міжнародних комерційних договорів (УНІДРУА) пропонують, якщо підстава відмови від договору торкається лише окремі його умови, наслідки відмови обмежуються цими умовами, якщо, беручи до уваги обставини, не представляється нерозумною зберегти в силі іншу частину договору.

Відмова має зворотну силу. При відмові від договору будь-яка сторона має право вимагати повернення всього, що вона надала відповідно до договору або його частиною, від якої вона відмовилася. За умови, що вона одночасно повертає все, що вона одержала за договором або його частини, від якої вона відмовилася, або, якщо неможливий повернення в натурі, сторона компенсує все, що вона одержала.

Сторона, яка знала або повинна була знати про підстави відмови, є відповідальною за збитки, відшкодування яких має поставити іншу сторону в стан, в якому вона перебувала б, якщо б вона не уклала договір.

Наслідки розірвання договору Розірвання договору звільняє обидві сторони від їхніх зобов’язань за договором при збереженні права на стягнення збитків.

Сторона, що виконала договір повністю або частково, може вимагати від іншої сторони повернення всього, що було нею поставлено або сплачено за договором. Якщо обидві сторони зобов’язані здійснити повернення отриманого, вони повинні зробити це одночасно.

Покупець втрачає право заявити про розірвання договору або вимагати від продавця заміни товару, якщо для покупця неможливо повернути товар у тому ж по суті стані, в якому він його отримав. Виключення становлять такі випадки:

а) якщо неможливість повернути товар або повернути товар у тому ж по суті стані, в якому він був отриманий покупцем, не викликана його дією або недоглядом;
б) якщо товар або частина товару прийшли в непридатність або зіпсувалися в результаті огляду;
в) якщо товар або його частина були продані в порядку нормального ведення торгівлі або були спожиті або перероблені покупцем у порядку нормального використання до того, як він дізнався або повинен був виявити невідповідність товару договору.

Якщо продавець зобов’язаний повернути ціну, він повинен також сплатити відсотки з неї, вважаючи з дати сплати ціни. Покупець повинен передати продавцю весь дохід, який покупець отримав від товару або його частини:

а) якщо він зобов’язаний повернути товар повністю чи частково;
б) якщо неможливо повернути товар повністю чи частково або повернути товар повністю чи частково в тому ж по суті стані, в якому він отримав його, але він тим не менш заявив про розірвання договору або зажадав від продавця заміни товару.

Посилання на основну публікацію