1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Правоведение
  3. Предмет і метод правового регулювання

Предмет і метод правового регулювання

Процес правового регулювання — це складний механізм, який має свої стадії і елементи. Можна виділити наступні стадії правового регулювання:

1. Створення нормативної основи. На даній стадії, здійснюваної в правотворчому процесі, формується правило поведінки, орієнтований на досягнення певних соціальних цілей.

2. Індивідуалізація прав і обов’язків суб’єктів права. У результаті виникнення відповідних юридичних фактів статутні права і обов’язки перетворюються на суб’єктивні.

3. Фактичне здійснення суб’єктивних прав і обов’язків. Ця стадія реалізується в рамках конкретних правовідносин.

4. Захист порушених прав і законних інтересів суб’єктів права. Ця стадія носить факультативний характер і з’являється тільки в тому випадку, коли має місце наявність або реальна загроза правопорушення. Безперешкодна реалізація права ускладнюється, виникає необхідність звернення в правоохоронні органи держави, що тягне за собою виникнення охоронних правових відносин.

Механізм правового регулювання — це система взаємозумовлених і взаємопов’язаних юридичних засобів, способів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин.

До елементів механізму правового регулювання належать:

– правові норми;
– юридичні факти;
– суб’єктивні права і обов’язки;
– форми реалізації права (дотримання, виконання, використання, застосування).

Іноді в якості особливих елементів механізму правового регулювання називають також заходи правового впливу, правову ідеологію, юридичну практику і режим законності.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Источники права