Правопорядок. Громадський порядок. Дисципліна

Правопорядок — це такий стан суспільних відносин, при якому вони повною мірою відповідають вимогам правових приписів.

Основою правопорядку є право, а умовою його досягнення виступає законність. Правопорядок у своїй основі будується на наступних принципах:

1. Визначеність правопорядку. Означає відповідність регульованих правом суспільних відносин вимогам формально визначених правових норм.

2. Системність правопорядку. Обумовлена системою самого права. Правопорядок — не випадкова сукупність різноманітних відносин суб’єктів права, а саме система економічних, політичних, ідеологічних відносин, організованих і охороняються державою за допомогою права.

3. Єдність правопорядку. Як і єдність законності, повинно мати місце в масштабі всієї країни. Неприпустимим існування різних правопорядков в різних регіонах держави.

4. Стійкість правопорядку. Небезпека дестабілізації правопорядку повинна припинятися як в області правотворчості (усунення прогалин і суперечностей у законодавстві), так і у сфері правозастосування.

5. Державна гарантованість. Реалізація правових приписів і дотримання законності забезпечуються державою. Охорона правопорядку є найважливішою державною функцією.

Правопорядок є складовою частиною більш широкого явища — громадського порядку. На відміну від правопорядку, громадський порядок формується під впливом не тільки правових норм, але й інших соціальних регуляторів.

Категорія «громадський порядок» вживається у двох сенсах – широкому і вузькому. У вузькому розумінні громадський порядок визначається як порядок у громадських місцях. У широкому розумінні громадський порядок — це такий стан урегульованості суспільних відносин, при якому вони відповідають вимогам всіх соціальних норм. В загальній теорії держави і права правопорядок розуміється переважно в широкому сенсі.

Необхідною умовою функціонування державно-організованого суспільства є дисципліна. Дисципліна передбачає не тільки неухильне виконання вимог правових норм, але й ініціативне, відповідальне ставлення до дорученої справи. Дисципліна проявляється в діловій активності, творчому підході до вирішення поставлених завдань. В залежності від сфери діяльності дисципліна може бути державною, трудової, військової та ін.

Особливу роль у забезпеченні законності і правопорядку відіграє державна дисципліна, яка реалізується у сфері функціонування державних органів. Її різновидами виступають планова, фінансова, службова дисципліни. Засобами забезпечення високого рівня державної дисципліни є контроль, стимулювання, заохочення, відповідальність.

Посилання на основну публікацію