Права і обов’язки продавця за договором міжнародної купівлі-продажу товарів

За договором міжнародної купівлі-продажу товарів продавець зобов’язаний поставити товар, передати належні до нього документи і передати право власності на товар в певному місці у відповідності з вимогами договору. Покупець зобов’язаний прийняти товар і сплатити за нього обумовлену в договорі вартість.

Віденська конвенція 1980 р. конкретизує деякі обов’язки продавця.

Місце поставки

1. Якщо він не зобов’язаний поставити товар в якомусь іншому визначеному місці, його зобов’язання стосовно поставки полягає:

а) якщо договір купівлі-продажу передбачає перевезення товару — у здачі товару першому перевізникові для передачі покупцеві;
б) якщо у випадках, що не підпадають під дію попереднього підпункту, договір стосується товару, визначеного індивідуальними ознаками, і неиндивидуализирован – ного товару, який має бути взятий з визначених запасів або виготовлений чи вироблений, і сторони в момент укладення договору знали про те, що товар знаходиться або має бути виготовлений чи вироблений у певному місці, — у наданні товару в розпорядження покупця в цьому місці;
в) в інших випадках — у наданні товару в розпорядження покупця в місці, де в момент укладення договору знаходилось комерційне підприємство продавця.

2. Він зобов’язаний дати покупцю повідомлення про відправлення із зазначенням товару, якщо згідно з договором чи Конвенцією передає товар перевізнику і якщо товар чітко не ідентифікований для цілей договору шляхом маркування, за допомогою відвантажувальних документів або іншим чином.

3. Він повинен укласти такі договори, які необхідні для перевезення товару в місце призначення належними за даних обставин способами транспортування та на умовах, звичайних для такої транспортування, якщо продавець зобов’язаний забезпечити перевезення товару.

4. Він повинен на прохання покупця надати йому всю наявну інформацію, необхідну для здійснення страхування, якщо не зобов’язаний застрахувати товар при його перевезенні.

Термін поставки

Продавець зобов’язаний поставити товар:

а) якщо договір встановлює чи дає можливість визначити дату поставки — в цю дату;
б) якщо договір встановлює або дозволяє визначити період часу для поставки в будь — який момент у межах цього періоду, оскільки з обставин не випливає, що дата поставки призначається покупцем;
в) в будь-якому іншому разі — в розумний строк після укладення договору.

У разі дострокової поставки продавець зберігає право до настання передбаченої для поставки дати поставити відсутню частину чи кількість товару або новий товар замість поставленого товару, який не відповідає договору, або усунути будь-яку невідповідність у поставленому товарі за умови, що здійснення ним цього права не спричиняє покупцеві нерозумних незручностей чи нерозумних витрат. Покупець, однак, зберігає право вимагати відшкодування збитків у відповідності з Конвенцією.

Покупець може встановити додатковий строк розумної тривалості для виконання продавцем своїх зобов’язань. За винятком випадків, коли покупець отримав повідомлення від продавця про те, що він не здійснить виконання протягом встановленого таким чином строку, покупець не може протягом цього строку вдаватися до яких-небудь засобів правового захисту від порушення договору. Покупець, однак, не позбавляється тим самим права вимагати відшкодування збитків за прострочення у виконанні.

Передача документів

Якщо продавець зобов’язаний передати документи, що стосуються товару, він повинен зробити це в строк, у місці й у формі, потрібним за договором. Якщо продавець передав документи раніше зазначеного строку, він може до закінчення цього терміну усунути будь-яку невідповідність у документах, за умови, що здійснення ним цього права не спричиняє покупцеві нерозумних незручностей чи нерозумних витрат. Покупець, однак, зберігає право вимагати відшкодування збитків у відповідності з Конвенцією.

Якість і кількість, огляд товару

1. Продавець повинен поставити товар, який за кількістю, якістю та описом відповідає вимогам договору і який затарирован чи упакований так, як це вимагається за договором.

2. За винятком випадків, коли сторони домовилися про інше, товар не відповідає договору, якщо він:
а) не придатний для тих цілей, для яких товар того ж описи зазвичай використовується;
б) не придатний для будь-якої конкретної мети, про яку продавець прямо чи побічно було повідомлено під час укладання договору, за винятком тих випадків, коли з обставин випливає, що покупець не покладався або що для нього було нерозумним покладатися на компетентність і судження продавця;
в) не володіє якостями товару, представленого продавцем покупцеві як зразок або моделі;
г) не затарирован або не упакований звичайним для таких товарів способом, а за відсутності такого — способом, який є належним для збереження й захисту даного товару.

3. Продавець не несе відповідальності на підставі підпунктів а-р попереднього пункту за будь-яку невідповідність товару, якщо під час укладення договору покупець знав чи не міг не знати про таку невідповідність.

Покупець повинен оглянути товар або забезпечити його огляд у такий короткий строк, який практично можливий за даних обставин.

Якщо договором передбачається перевезення товару, огляд може бути відкладений до прибуття товару в місце його призначення.

Якщо місце призначення товару змінено під час його знаходження в дорозі або товар переотправлен покупцем, та при цьому покупець не мав розумної можливості оглянути його, а продавець під час укладання договору знав або повинен був знати про можливість такої зміни або такий перевідправки, огляд товару може бути відкладено до його прибуття на нове місце призначення.

Покупець втрачає право посилатися на невідповідність товару, якщо він не дає продавцеві повідомлення, що містить дані про характер невідповідності, в розумний строк після того, як воно було або мало бути виявлено покупцем. У будь-якому разі покупець втрачає право посилатися на невідповідність товару, якщо він не дає продавцеві повідомлення про нього не пізніше, ніж у межах дворічного строку, рахуючи з дати фактичної передачі товару покупцеві, оскільки цей термін не суперечить договірного терміну гарантії. Продавець не має права посилатися на положення Конвенції, якщо невідповідність товару пов’язане з фактами, про які він знав чи не міг не знати і про які він не повідомив покупця.

Якщо товар не відповідає договору, покупець може вимагати заміни товару тільки в тому разі, коли це невідповідність становить істотне порушення договору і вимога про заміну товару заявлено або одночасно з повідомленням, або в розумний строк після нього. Якщо товар не відповідає договору, покупець може вимагати від продавця усунути цю невідповідність шляхом виправлення, за винятком випадків, коли це є нерозумним з урахуванням усіх обставин. Вимога про усунення невідповідності товару договору повинно бути заявлено або одночасно з повідомленням, або в розумний строк після нього.

Якщо товар не відповідає договору і незалежно від того, чи була ціна вже сплачено, покупець може знизити ціну в тій пропорції, в якій вартість, котру фактично поставлений товар мав на момент поставки, співвідноситься з вартістю, яку на той момент мав би товар, відповідний договору.

Відповідальність

1. Продавець несе відповідальність за договором і за Конвенцією за будь-яку невідповідність товару, яка існує в момент переходу ризику на покупця, навіть якщо ця невідповідність стає очевидною тільки пізніше.

2. Продавець також несе відповідальність за будь-яку невідповідність товару, яка виникає після моменту, зазначеного в попередньому пункті, і є наслідком порушення ним будь-якого свого зобов’язання, включаючи порушення будь-якої гарантії того, що протягом того чи іншого строку товар буде залишатися придатним для звичайних цілей або якої-небудь конкретної мети, або буде зберігати обумовлені якості чи властивості.

Якщо продавець не виконує будь-якого зі своїх зобов’язань за договором або по Конвенції, покупець може:

а) здійснити права, передбачені в Конвенції;
б) вимагати відшкодування збитків.

Здійснення покупцем свого права на інші засоби правового захисту не позбавляє його права вимагати відшкодування збитків. Ніяка відстрочення не може бути надано продавцю судом або арбітражем, якщо покупець вдається до якого-небудь засобу правового захисту від порушення договору.

Збереження товару

Продавець зобов’язаний вжити розумних заходів для збереження товару:

— якщо покупець допускає прострочення в прийнятті поставки;
— у тих випадках, коли сплата ціни і поставка товару повинні бути зроблені одночасно;
—якщо покупець не сплачує ціну, а продавець або ще володіє товаром, або іншим чином у змозі контролювати його.

Продавець має право утримувати товар, поки його розумні витрати не будуть компенсовані покупцем. Якщо покупець отримав товар і має намір здійснити право відмовитися від нього, він повинен вжити таких заходів, які є розумними за даних обставин для збереження товару. Він має право утримувати товар, поки його розумні витрати не будуть компенсовані продавцем.

Посилання на основну публікацію