Повноваження підписання договору міжнародної купівлі-продажу товарів

При укладанні договору міжнародної купівлі-продажу товарів важливим моментом є перевірка правового статусу сторін (місце реєстрації, національна належність, організаційно-правова форма, правоздатність і т. п.) і встановлення компетенції осіб, які його підписують. У практиці арбітражних судів зустрічаються випадки, коли суди відмовляють у розгляді справи, так як договір між сторонами не вважається укладеним і не має юридичної сили, тому що відповідачем не підписаний. Ще гірше, якщо договір підписаний особою, яка не має на це відповідної компетенції (наприклад, його права не визначені у внутрішніх документах юридичної особи; особа не має відповідної довіреності на вчинення подібних угод тощо). Така інформація, як правило, містяться у відповідних реєстрах торгових компаній держав.

Щоб уникнути ускладнень у майбутньому, сторонам угоди доцільно:

— чітко прописувати і перевіряти реальні юридичні адреси сторін;
—вимагати подання Свідоцтва про реєстрацію та Статуту;
— запросити виписку з торговельного реєстру країни національної належності компанії;
— ознайомитися з фінансовим станом протилежного боку (наприклад, попросити довідку з банку);
— в разі необхідності звернутися в Торгово-промислову палату або відповідне міністерство чи відомство.

Слід мати на увазі, що якщо відповідна особа, від імені якого підписало договір неуповноважена особа, схвалить дану операцію, то угода може бути визнана дійсною.

Посилання на основну публікацію