1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Правоведение
  3. Поняття та принципи законності

Поняття та принципи законності

Законність — це точне і неухильне здійснення нормативних положень законів, прийнятих на їх основі підзаконних нормативних актів усіма органами держави, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями, посадовими особами і громадянами.

Під принципами законності розуміються положення, напрацьовані юридичною наукою, основоположні правові ідеї, які отримали нормативне закріплення в законодавстві. Можна виділити наступні найважливіші принципи законності:

Єдність законності. На всій території держави має бути однакове розуміння і застосування нормативних приписів, однакову для всіх адміністративно-територіальних одиниць. В дії даного принципу відображається суверенітет держави.

Верховенство закону. Даний принцип передбачає верховенство конституції в системі джерел права, субординацію чинних в країні нормативних правових актів, а також відповідність законам всіх інших підзаконних правових актів.

Загальність законності. Неухильне підпорядкування вимогам правових норм рівною мірою є обов’язковим для всіх суб’єктів права — громадян, організацій і органів держави.

Неприпустимість протиставлення законності і доцільності. Доцільність у правовій державі реалізується на основі і на виконання закону. Закон володіє вищою доцільністю, оскільки він дозволяє враховувати все різноманіття місцевих територіальних, корпоративних та індивідуальних інтересів людей. Якщо закон застарів, відстав від потреб суспільного розвитку, то він повинен бути змінений у встановленому процесуальному порядку. Неприпустимо виправдовувати протиправні дії міркуваннями , державної, громадської або індивідуальною доцільністю.

Невідворотність юридичної відповідальності за вчинене правопорушення. Особа, яка вчинила протиправне діяння, повинно бути своєчасно притягнуто до юридичної відповідальності. Жодне правопорушення не повинно залишатися безкарним.

Нерозривний зв’язок законності і правової культури. Рівень законності безпосередньо залежить від рівня культури в суспільстві. Більшість порушень законності є наслідком низької правової культури. Одночасно з цим і сама законність є потужним чинником формування правової і загальної культури.

ПОДІЛИТИСЯ: