Політико-правовий режим

Під політико-правовим режимом розуміється сукупність методів і засобів здійснення державної влади.

Це найбільш динамічна складова форми держави, яка чуйно реагує на процеси, які відбуваються в суспільстві.

На політико-правовий режим впливає цілий ряд обставин:

 • сутність держави;
 • форма державного устрою та правління;
 • особливості законодавства;
 • баланс соціально-політичних сил в країні;
 • міжнародна обстановка і багато іншого.

Проте все розмаїття політичних режимів зводиться до двох основних різновидів — демократичного та недемократичного (авторитарного).

Політико-правова сторона демократичного режиму характеризується наступними ознаками:

 • плюралізм в суспільно-політичному житті;
 • реалізація принципу поділу влади;
 • захист особистості від свавілля і беззаконня, облік інтересів не тільки більшості, але і меншини, облік індивідуальних і національних особливостей, релігійних переконань громадян;
 • наявність громадянського суспільства, можливість для населення впливати на владу і контролювати її діяльність;
 • вільна діяльність опозиційних партій;
 • розвинені ринкові відносини, надання свобод у сфері економічної діяльності.

Для авторитарного політико-правового режиму характерно:

 • відсутність або обмеження прав і свобод особистості;
 • обмеження громадянського суспільства;
 • командно-адміністративні методи здійснення державної влади, панування свавілля і насильства;
 • відсутність у населення можливості контролювати діяльність органів влади;
 • концентрація влади в руках однієї людини (або невеликої згуртованої групи осіб);
 • відсутність або обмеження діяльності представницьких органів (наприклад, парламенту);
 • переважання держави над правом.

Крайньою формою авторитарного режиму вважається тоталітаризм. Його особливості:

 • ідеологічний монізм — панування однієї системи ідей, визнаної в якості офіційної державної ідеології;
 • концентрація влади в руках правлячої партії;
 • зрощення правлячої партії з державним апаратом;
 • відсутність громадянського суспільства як самостійної сфери суспільних відносин, здатної протистояти свавіллю з боку держави;
 • мілітаризація внутрішнього життя.
Посилання на основну публікацію