Основні розділи зовнішньоторговельного контракту

При здійсненні міжнародної торгівлі, фірми і організації укладають велику кількість договором Вони іменуються різними термінами: «договір» , «домовленість», «контракт», «угода», «угода» і т. д. Поняття «угода» дещо ширше, ніж «договір». Найбільш частіше використовується «контракт». За традицією в законодавстві та правовій практиці країн СНД чистіше всього застосовують поняття «зовнішньоторговельний контракт». Мета зовнішньоторговельного контракту – закріпити взаємну вигоду, визначити основні обов’язки та відповідальність сторін. Практика міжнародної торгівлі виробила деякі загальноприйняті вимоги до змісту контракту. Він включає наступні основні розділи:

1. Преамбула.
2. Предмет контракту.
3. Терміни.
4. Базисні умови поставки.
5. Якість і кількість.
6. Ціна і умови розрахунків.
7. Страхування.
8. Упаковка та маркування.
9. Здача-приймання товару.
10. Гарантії і рекламації.
11. Відповідальність.
12. Умови про обставини непереборної сили (форс-мажор).
13. Штрафні санкції.
14. Порядок розгляду спрров (арбітраж).
15. Інші умови.

Зовнішньоторговельний контракт — це різновид договору міжнародної купівлі-продажу товарів, тому всі його розділи повинні відповідати обов’язковим приписам норм міжнародного законодавства (Віденської конвенції 1980 р. Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів тощо).

Посилання на основну публікацію