Міжнародний договір як джерело Міжнародного торгового права

Міжнародний договір являє собою угоду між державами, яке встановлює, змінює або припиняє приватні відносини у сфері міжнародної торгівлі.

Міжнародні договори можна класифікувати за різними критеріями:

— державному органу, який укладає міжнародний договір (наприклад, міжурядові, міжвідомчі тощо);
— за складом учасників (наприклад, багатосторонні, регіональні та двосторонні);
— за термінами;
— за предметом правового регулювання (наприклад, договори, що регулюють відносини у сфері міжнародної купівлі-продажу, розрахунків, посередництва тощо) та ін.

Велику роль у розробці та підготовці міжнародних договорів та умов торгівлі відіграють міжнародні організації.

Серед них можна виділити:

— Конференцію ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД);
— Гаазька конференція з міжнародного приватного права;
— Всесвітня торгова організація (ВТО/ГАТТ);
— Рада митного співробітництва (СТС);
— Комісію ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ);
— Міжнародний інститут з уніфікації приватного права (УНІДРУА) та ін.

Посилання на основну публікацію