Міжнародна торговельна палата

Особливу роль у галузі проведення неофіційної кодифікації торговельних звичаїв та звичаїв відіграє створена у 1920 році Міжнародна торговельна палата (МТП).

Мета цієї організації — організаційне, технічне і правове забезпечення міжнародної торгівлі.

МТП об’єднує десятки тисяч компаній, промислових і торговельних асоціацій, федерацій і торгових палат в 110 країнах світу. Національні комітети і Ради МТП більш ніж в 60 країнах координують діяльність ділових кіл. МТП проводить велику роботу з систематизації звичаїв, що діють у міжнародній комерційній і фінансовій практиці. Результатом такої роботи є збірники уніфікованих звичаїв, правил і звичаїв, що знайшли широке застосування практично у всіх країнах світу.

Серед звичаїв, опублікованих Міжнародною торговельною палатою, виділяються:

— Збірник «Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів ІНКОТЕРМС» (остання редакція видана в 2000 році);
— Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (остання редакція набрала чинності в 1993 року, публікація № 500);
—Уніфіковані правила та звичаї для інкасо (остання редакція видана в 1995 року, публікація № 522);
— Уніфіковані правила та звичаї для договірних гарантій (остання редакція видана в 1977 році);
— Міжнародний кодекс реклами 1966 року і ін.

Посилання на основну публікацію